Výskum potvrdil, že babičky, ktoré sa starajú o svoje vnúčatá, žijú o 10 rokov dlhšie


Starí rodičia, nezabudnite sa starať o svoje vnúčatá, pretože to nie je len zábava, pozitívne to vplýva na vaše zdravie.

V štúdii uverejnenej v časopise Evolution and Human Behavior sa zamerali na 500 ľudí vo veku 70 rokov a viac, ktorí žijú v Berlíne. Dospelo sa k záveru, že starí rodičia, ktorí sa starali o svoje vnúčatá, žili o 20 rokov dlhšie ako tí, ktorí sa nestarali.

Je dôležité poznamenať, že do štúdie boli zapojení starí rodičia, ktorí sa čas od času starali o svoje vnúčatá, a nie tí, ktorí prevzali plnú zodpovednosť za ich vzdelávanie a výchovu.

Podľa Dr. Ronana Factora existuje súvislosť medzi starostlivosťou o deti a znížením stresu, takže starostlivosť o deti a hranie sa s nimi pomáhajú starým rodičom zostať zdraví.

Priateľské a nežné vzťahy medzi staršími ľuďmi a deťmi umožňujú dospelým byť nielen fyzicky aktívny, ale aj šťastnejší.

Majte na pamäti, že starí rodičia nemajú rovnaké zdravie ako mladí ľudia, takže ak máte deti, zoberte ich so sebou na návštevu ku starým rodičom, ale nenúťte ich aby prevzali za vnúčatá plnú zodpovednosť.

Tráviť čas s dedkom alebo babkou je dobré aj pre malé deti, pretože im to dáva veľkú emocionálnu stabilitu.