Ako starnú znamenia zverokruhu :)


Baran

Barani si svoj vek radšej nevšímajú. Žijú prítomným okamihom a nemyslia na to, čo ich čaká zajtra. Ich činorodý duch si udržiava úžasnú energiu mladosti až do vysokého veku. Možno vo svojej šesťdesiatke Baran už nebude nosiť „koženú bundu“, ale aj tak ho vášeň pre motorky neopustí. A bude to robiť s rovnakým zanietením a šialenou energiou ako predtým.

Býk

Býci zbožňujú dobré jedlo až tak, že niekedy sa prejedajú, a preto majú tendenciu s pribúdajúcim vekom poriadne pribrať. Vo vyššom veku sa z tvrdohlavých Býkov stávajú ešte menej flexibilné bytosti – psychicky aj fyzicky. Majú však dobrú výdrž a bez ohľadu na choroby budú pravdepodobne veľmi dlho žiť.

Blíženci

Blíženci si už v mladom veku stanovujú ciele a postupne napredujú, pričom ani s pribúdajúcim vekom nemajú v úmysle spomaliť. Ani nedúfajte, že Blíženec príde z práce domov skôr. Ani vo vyššom veku ich neuvidíte oddychovať, či vylihovať pred kozubom. Budú ďalej pokračovať v kariérnom raste až do dôchodku, a ak to bude možné, aj dlho potom.

Rak

Raci bývajú dvojakého druhu: tí, ktorí nikdy nedospejú, a tí, ktorí sa v starobe radi starajú o všetkých vo svojom okolí, ako napríklad Matka Tereza. Raci, podobne ako Levi, chcú, aby si všetci naokolo vážili ich „vznešené šediny“. Z Rakov môžu byť výborní „klasickí“ starí rodičia, akých si želá väčšina vnúčat.

Lev

Levi sú od prírody zhovievaví a zdržanliví, čo sa s pribúdajúcimi rokmi bude prejavovať čoraz viac. Na starobu sa z nich stávajú pokojní, zrelí a majestátni jedinci. Stále viac budú túžiť po všeobecnom uznaní, úcte, autorite, niekedy dokonca po zbožňovaní, ale aj po tom, aby mohli slúžiť ako vzor hodný nasledovania. Preto sa budú snažiť čo najskôr dosiahnuť hlavné životné ciele a usadiť sa.

Panna

Mnohé Panny s pribúdajúcim vekom vnímajú svet okolo seba čoraz negatívnejšie, najmä ak dopustia, aby stratili kontrolu nad svojou prehnanou tendenciou k nadmernej kritickosti. Udržiavajú sa vo výbornej kondícii a dobrom zdraví a robia všetko pre zlepšenie činnosti svojho mozgu. Takže starobu zvyčajne prežívajú ako uhladení džentlmeni a elegantné dámy, aj keď trochu prísni, ale veľmi inteligentní.

Váhy

Váhy sa vždy zaujímajú o svoj zovňajšok, preto sa snažia robiť všetko pre to, aby čo najviac zamedzili nadváhe a vráskam na tvári. Spravidla sa im to darí. Aj vo veku osemdesiat rokov budú Váhy presviedčať svoje okolie, že nemajú ani štyridsať.

Škorpión

Škorpióni sa v staršom veku stávajú majestátnymi a reprezentatívnymi. Radi sa považujú za filozofov, ktorí rokmi nahromadili dostatok múdrosti, čo je skutočne pravda. Žiaľ, postarší Škorpióni sa často príliš fixujú na svoje osobné presvedčenia a ciele, až sa stáavjú posadnutými a tvrdohlavými.

Strelec

Podobne ako Barani, aj Strelci sa zo všetkých síl bránia čo i len myšlienke na starobu. Niekedy dokonca až do takej miery, že sa z toho stane posadnutosť a oni začnú obťažovať ľudí otázkami o svojom predpokladanom veku v nádeji, že dostanú niekoľko komplimentov. Mimochodom tieto komplimenty sú väčšinou zaslúžené, pretože Strelci si napriek svojej neochote starať sa o seba dokážu udržať svoj sexepíl a príťažlivosť až do vysokého veku.

Kozorožec

Kozorožec je znamenie, ktoré sa v asociuje spája s časom, pretože mu vládne Saturn, planéta zodpovedná za čas a jeho plynutie. Zaujímavé však je, že Kozorožcom sa zdá, že čas plynie opačným smerom. Kozorožci sa už rodia ako „malí starčekovia“, na svoj vek sú vážni, múdri a zodpovední, ale s pribúdajúcim vekom sa ich povaha mení, stávajú sa čoraz pochabejšími a detinskejšími. A v starobe sa Kozorožci správajú ako úplné deti.

Vodnár

U Vodnárov sa prejavuje pomerne silný vplyv Saturna, takže sú, podobne ako Kozorožci, v detstve veľmi vážni. Postupom času sa Vodnári stávajú čoraz výstrednejšími a prestávajú sa starať o to, čo si o nich myslia ostatní. A vo veku 80 rokov sa správajú presne tak, ako sa im zachce.

Ryby

Ryby majú panický strach zo staroby. Veď je toho ešte toľko, čo treba zažiť, čo treba urobiť, čo treba dosiahnuť! Práve preto si Ryby radi nájdu čas na to, aby zhodnotili dôležité medzníky vo svojom živote, spočítali svoje úspory a porovnali zostatky na účtoch. A čím menej sa o to budú starať, tým dlhšie a šťastnejšie budú žiť, pretože nič tak neskracuje život a nedeprimuje ako ustavičné starosti.