Popular –

  • View Full Post

    Charakter človeka je ukrytý v maličkostiach

    1. Zákon vynulovania Mozog potrebuje vypnúť. Predstavte si situáciu: vrátili ste sa domov, sotva stojíte na nohách lebo ste vykonali iba štrnásť z dvadsiatich ôsmich plánovaných úloh, a tak ste si sadli a len tak hľadeli do prázdna, neobviňujte sa za neefektívnosť. Mozog nedokáže nepretržite vykonávať vaše príkazy. Musí poupratovať vo všetkých tých informáciách, ktoré...