Konfucius – najgeniálnejšie citáty, ktoré úplne zmenia vaše chápanie sveta


1. Povedz mi a ja to zabudnem. Ukáž mi a ja si to zapamätám. Daj mi niečo urobiť a ja to pochopím. Konfucius

2. Nech sa vám stane čokoľvek – neberte si to príliš k srdcu. Len máločo na tomto svete je dôležité dlhý čas.

3. Vedieť, čo je správne a neurobiť to, je najväčšia zbabelosť.

4. Ak vám chce niekto veľmi ublížiť, znamená to, že jemu je ešte horšie.

5. Veľký človek je skromný na slovo, ale rozhodný na činy.

6. Šľachetný človek hľadá príčiny svojich neúspechov v sebe, ale podlý človek ich hľadá v iných.

7. Je hanbou byť chudobný a mať nízke postavenie, keď v štáte vládne zákon; rovnako je hanbou byť bohatý a urodzený, keď v štáte vládne bezprávie.

8. Chráňte sa tých, čo chcú vo vás vyvolať pocit viny, lebo túžia mať nad vami moc.

9. Ak ti pľujú do chrbta, znamená to, že si vpredu.

10. Prišlo nešťastie – človek ho zrodil, prišlo šťastie – človek si ho sám vychoval.

11. Nezáleží na tom, ako pomaly napreduješ, pokiaľ sa nezastavíš.

12. Tri veci, ktoré sa nedajú dosiahnuť: ľudskosť bez zármutku, poznanie bez mýlenia sa, odvahu bez strachu.

13. Nech ťa netrápi, že nezastávaš vysokú hodnosť, ale nech ťa trápi, či si hodný vysokej hodnosti.

14. Je lepšie zapáliť čo len malú sviečku, ako preklínať tmu.

15. Vo všetkom je krása, ale nie každý ju vidí.

16. Netrápi ma to, keď mi ľudia nerozumejú, ale trápi ma to, že ja nerozumiem ľuďom.

17. Nikdy o sebe nehovorte ani dobré, ani zlé veci. V prvom prípade nebudú veriť a v druhom budú prikrášľovať.

18. Ako môžeme vedieť, čo je smrť, keď ešte nevieme, čo je život?

19. Život je v skutočnosti veľmi jednoduchý, ale my si ho neustále komplikujeme.

20. Tam, kde sa končí trpezlivosť, začína vytrvalosť.