Sigmund Freud: „Ak ste človeku všetko odpustili, znamená to, že ste s ním skončili.“


Sigmund Freud bol rakúsky psychoanalytik, psychiater a neurológ. Je známy predovšetkým ako zakladateľ psychoanalýzy, ktorá výrazne ovplyvnila psychológiu, medicínu, sociológiu, antropológiu, literatúru a umenie ХХ. storočia.

Freudove názory na ľudskú prirodzenosť boli na svoju dobu prelomové a počas celého jeho života vyvolávali ohlas a kritiku vo vedeckej komunite.

Záujem o jeho teórie neutíchol dodnes.

1. Skôr než si diagnostikujete depresiu a nízke sebavedomie, uistite sa, že nie ste obklopení idiotmi.

2. Nevyberáme si náhodne druhých ľudí a ani oni nás… Stretáme len tých ľudí, ktorí už sú v našom podvedomí.

3. Byť k sebe absolútne úprimný je dobré duchovné cvičenie.

4. Na svet prichádzame osamelí a osamelí ho aj opúšťame.

5. Ideálna, večná láska, zbavená nenávisti, existuje len medzi narkomanom a drogou.

6. My dospelí nerozumieme deťom, pretože už dávno nerozumieme vlastnému detstvu.

7. Nič sa nedeje náhodne, všetko má svoj dôvod.

8. Každý normálny človek je v skutočnosti normálny len čiastočne.

9. Čím dokonalejší je človek navonok, tým viac démonov má vo svojom vnútri.

10. Úloha urobiť človeka šťastným nebola súčasťou plánu stvorenia.

11. Ľudia sú morálnejší, než si myslia a oveľa nemravnejší, než si dokážu predstaviť.

12. Jediný človek, s ktorým by ste sa mali porovnávať, ste vy sám v minulosti. A jediná osoba, od ktorej by ste mali byť lepší, je človek, ktorým ste teraz.

13. Veľkosť vašej osobnosti je daná veľkosťou problému, ktorý vás dokáže vyviesť z miery.

14. Masy nikdy neprahli po pravde. Dožadujú sa ilúzií, bez ktorých nemôžu žiť.

15. Kto miluje mnohé, pozná ženy, kto miluje jednu, pozná lásku.

16. Žijeme vo veľmi zvláštnej dobe a s údivom pozorujeme, že pokrok kráča ruka v ruke s barbarstvom.