VMarkus — Fakty, príbehy, Life hacky

12 múdrych prísloví národov sveta

Dovolím si citovať anglického filozofa Františka Bacona: „Talent, myseľ a duch národa sa nachádzajú v prísloviach a porekadlách,“ s tým sa nedá nesúhlasiť. Každá krajina má svoje vlastné múdre príslovia a porekadlá. Existujú tisíce rokov, učia nás...

Aha, čo Boh zašepkal do ucha každého znameniu zo zverokruhu

Stalo sa to na úsvite. Boh objal každé zo svojich dvanástich detí a pošepkal mu jedno veľmi dôležité tajomstvo života. Každé dieťa k nemu pristúpilo, aby dostalo pridelený DARČEK. Tebe, Baran Prikazujem ti, aby si bol vodcom, viedol ostatných a...

Presné citácie o každom znamení zverokruhu

Vždy existovali presné výroky o znameniach zverokruhu, pretože sa objavujú spoločné znaky postáv, ktoré pozorovali osoby narodené pod rovnakou konšteláciou. Čítajte a možno tam nájdete skryté tajomstvá! 1. Baran Ľudia narodení v znamení barana, nie...

Category - citáty

8 lekcií Platónovho života

Platón je dôležitou osobnosťou svetovej filozofie. Jeho prínos k rozvoju západnej filozofie je taký veľký, že je aktuálny až dodnes. Mnohí stále považujú jeho učenie za dôležité a využívajú ho ako prostriedok na...