20 citátov psychológa Carla Gustava Junga, ktoré pomáhajú rozšíriť vedomie


Carla Gustava Junga, Freudovho žiaka a zakladateľa jedného zo smerov hĺbkovej psychológie, možno označiť za pozitívneho psychológa a filozofa, ktorý dokonca aj v každom zlyhaní, či už išlo o neurózu alebo depresiu, videl impulz k poznaniu seba samého alebo k rozšíreniu svojho vedomia.

Zozbierali sme 20 jeho výrokov, ktoré nám pomôžu pochopiť a prijať samých seba takých, akí sme:

1. Všetko, čo nás na druhých rozčuľuje, môže viesť k pochopeniu seba samého.

2. Ak ste nadaný človek, neznamená to, že ste niečo dostali. Znamená to, že môžete niečo odovzdať.

3. Ukážte mi duševne zdravého človeka a ja ho vyliečim.

4. Ťaháme sa do minulosti, k našim rodičom, aj do budúcnosti, k našim deťom, do budúcnosti, ktorú nikdy neuvidíme, ale o ktorú sa chceme postarať.

5. To, čomu sa brániš, zostáva s tebou.

6. Depresia je ako dáma v čiernom. Ak príde, nevyháňaj ju, ale pozvi ju k stolu ako hosťa a vypočuj si, čo ti chce povedať.

Advertisements

7. Stáva sa, že ruky zvládnu hádanku, proti ktorej je intelekt bezmocný.

8. Sny – to sú malé, dobre ukryté dvere, ktoré vedú do prapôvodnej vesmírnej noci, ktorou bola duša pred vznikom vedomia.

9. Všetko, čo sa nám nepáči na iných, nám umožňuje pochopiť samých seba.

10. Kto neprešiel očistcom vlastných vášní, ten ich nepremohol do konca.

11. Váš pohľad sa vyjasní až vtedy, keď dokážete nazrieť do vlastnej duše.

12. Nie som to, čo sa mi stalo, som to, čím som sa rozhodol byť.

13. Môžeme si myslieť, že máme nad sebou úplnú kontrolu. Priateľ nám však môže poľahky povedať o nás veci, o ktorých nemáme ani potuchy.

14. „Magický “ je len iné slovo na pomenovanie psychického.

15. Naše osobnosti sú súčasťou sveta okolo nás a ich tajomstvo je rovnako nekonečné.

16. Stretnutie dvoch osobností je ako kontakt dvoch chemických látok: ak dôjde k čo i len najmenšej reakcii, oba prvky sa zmenia.

Advertisements

17. Najťažším bremenom na pleciach dieťaťa je neprežitý život jeho rodičov.

18. Tvoj pohľad sa vyjasní len vtedy, ak sa dokážeš pozrieť do svojho srdca. Kto sa pozerá navonok, vidí len sny, kto sa pozerá dovnútra, prebudí sa.

19. Samota nie je spôsobená tým, že nemáš okolo seba ľudí, ale tým, že nemôžeš hovoriť s ľuďmi o tom, čo sa ti zdá podstatné, alebo tým, že tvoje názory nie sú pre druhých prijateľné.

20. Nezadržuj toho, kto od teba odchádza. Inak nepríde ten, kto k tebe ide.