Tu je, ako vaša povaha závisí od tvaru vášho palca


Medzi našimi fyzickými charakteristikami a našimi povahovými rysmi existuje silná súvislosť, sú presvedčení v TheDailyNet. Fyzický vzhľad a unikátne rysy hrajú dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti a môže veľa povedať o tom, čo predstavujeme sebou.

Pohovoríme si o palci. Považuje sa, že práve on nesie v sebe základné informácie o energii a životnej sile človeka. Podľa neho je možné odhadnúť nielen povahu človeka, ale aj akú pozíciu má v živote. Pri analýze sa berie do úvahy nielen tvar prsta, ale aj veľkosť a ohybnosť jeho falangy.

5 druhov tvaru palcov.

1.Typ А – horná polovica je väčšia ako dolná polovica.

Ak tvar vášho palca je taký, vtedy vaše krédo je – perfekcionizmus. Nebudete spokojní s malým, a vždy snažíte dosiahnuť nové a nové ciele. Túžba dosiahnuť úspechu vám nedáva pokoj a ste doslova posadnutí vašou túžbou. Taká cieľavedomosť sa niekedy zdá zbytočnou. Ale nemáte tendenciu sa chváliť svojimi úspechmi a správate sa skromne. Práve toto robí vás vynikajúcim človekom.

2. Typ В – dolná polovica palca je väčšia ako horná polovica.

S takýmto tvarom palca nebudete sľubovať hviezdu z neba. Proste ticho a s istotou robíte svoju prácu, a nesiete zodpovednosť za svoje slová. Okrem toho pevne viete, že radosť je možné nájsť aj v malých veciach.

Stojíte pevne na nohách, ale si myslíte o vyšších ideách. Vždy plníte svoje povinnosti voči tým, kto závisí na vás. A bohatstvo sa prejavuje nie vo vašom blahobyte, ale v šírke vášho srdca.

3. Typ C – obe polovice sú rovnakej veľkosti.

Ste – ten človek, ktorý sa vždy nachádza v hľadaní rovnováhy. Usilujete o harmóniu a ste schopní priviesť ľudí dohromady. Okrem toho, ste schopní hľadať a nachádzať dobré v zlom, a krásne v škaredom.

Neuspiac vždy nájdete alternatívne riešenie. Vďaka svojej vôle a úsiliam vy ste hodní napodobovania.

4. Typ D – ohybný prst.

Ak máte ohybný prst, vtedy ste človek, ktorý sa ľahko prispôsobí meniacim sa okolnostiam. Ste prví, kto si uvedomuje meniacu sa situáciu a mení sa spolu s ňou.

Vyznačujete sa pružnosťou myslenia a schopnosťou meniť názor na základe nových skutočností. Máte otvorený rozum, ktorý je schopný sa prepínať podľa potreby pre dosiahnutie vášho cieľa.

To je vlastnosť, ktorú málokto má, a to dáva výhodu prežiť aj v najťažších podmienkach.

5. Typ E – nie ohybný prst.

Ak máte nie ohybný palec, vtedy ste tvrdohlaví a usilujete o dominovanie. Vy ste – ten, kto dodrží slovo a splní sľub.

Okrem toho, ste – človek, ktorému veriť a na ktorého sa dá spoľahnúť. Nikdy neodmietnete prosbu o pomoc, a je možné ľahko vám zveriť svoj život.

A vaša tvrdohlavosť – je radšej blaho, pretože ona nie je nezmyselná, a je na základe dobre vyvážených faktov a ideí.