Život sa vyvíja v sedemročných cykloch


Оd 0 do 7 rokov

Silné puto s mamou. Človek nadobúda horizontálne znalosti sveta. Vytvára si pocity. Ako prvé vníma vôňu matky, materské mlieko, hlas matky, jej teplo a bozky. Obdobie sa spravidla končí „vyliahnutím“ jedinca z ochranného pásma materskej lásky a objavením viac či menej chladného zvyšku sveta.

Оd 7 dо 14 rokov

Silné puto s otcom. Človek vertikálne spoznáva svet. Stvorenie osobnosti. Otec sa stáva novým a exkluzívnym partnerom, spojencom pri objavovaní sveta mimo rodinného zázemia. Otec rozširuje ochranný kruh rodiny. Otec sa stane orientačným bodom. Matka bola milovaná, otec by mal byť zbožňovaný.

Оd 14 do 21 гokov

Vzbura proti spoločnosti. Poznanie hmoty. Tvorba inteligencie. Toto je kríza dospievajúcich puberťákov. Existuje túžba zmeniť svet a popritom zničiť existujúce štruktúry. Mládež útočí na rodinný kruh a tiež na spoločnosť ako celok. Dospievajúci člen sa večne „búri“ a podporuje všetko čo iným vadí, napr. – hlasnú hudbu, romantické vzťahy, túžbu po nezávislosti, útek, spojenectvo s marginalizovanými skupinami mládeže, anarchistické hodnoty, systematické popieranie starých hodnôt.. Perióda sa skončí odchodom z rodinného kruhu.

Advertisements

Оd 21 dо 28 rokov

Vstup do spoločnosti. Po vzbure prichádza stabilizácia. Po neúspechu so zničením sveta sa do neho integrujú a spočiatku si želajú byť lepší ako predchádzajúca generácia. Túžia si nájsť zaujímavejšiu prácu ako ich rodičia. Lepšie miesto na bývanie ako majú rodičia. Snažia sa vytvoriť šťastnejší pár ako rodičia. Hľadajú si partnera na vytvorenie rodinného krbu. Chceli si založiť svoj vlastný rodinný kruh. Obdobie zvyčajne končí manželstvom.

Od tejto chvíle človek splnil svoje poslanie a dokončil prvý ochranný kruh.

Koniec prvého kvadráta 4 × 7 rokov.

Po prvom kvadráte, ktorý vyvrcholil vytvorením vlastného ochranného kruhu, človek vstupuje do druhej série siedmich rokov.

28-35 rokov

Vytváranie rodinného krbu. Po svadbe sa objavia byty, autá, deti. Hodnoty sa zhromažďujú vo vnútri rodiného kruhu. Ak sa však prvé štyri cykly nedokončili úspešne, oheň nebude plápolať -zhasne. Ak vzťah dcéry s matkou nebol fajn, nebude dobrý ani so svokrou. Ak vzťah s otcom nebol ideálny, skôr či neskôr začne zasahovať aj do života mladého páru. Ak sa neprejaví vzbura proti spoločnosti, existuje veľké riziko konfliktu v práci. 35 rokov je vek, v ktorom často dozrieva zle založený rodinný kruh. Potom existuje rozvod, prepustenie, depresia, psychosomatické choroby. Taký človek je prvý na zozname, ktorého vyhodia alebo sa s ním rozlúčia.

Advertisements

35-42 rokov

Všetko začína od nuly. Po kríze rekonštruujeme druhý kruh, človek je už obohatený o predchádzajúce skúsenosti a chyby. Odporúča sa prehodnotiť svoj postoj k matke, rodine, otcovi, zrelosti. Je to obdobie, keď si rozvedení muži hľadajú milenky a rozvedené ženy milencov. Snažia sa vnímať to, čo očakávajú, nie od manželstva, ale od opačného pohlavia.

Mali by sa prehodnotiť aj vzťahy so spoločnosťou. Človek si v tomto veku prácu nevyberá z hľadiska jej bezpečnosti, ale podľa toho, aká je zaujímavá alebo podľa voľného času, ktorý ponúka. Po rozpadnutí prvého rodinného kruhu chce človek vždy vytvoriť druhý čo najrýchlejšie. Nové manželstvo, nové zamestnanie, nový vzťah. Ak bola likvidácia parazitických prvkov úspešná, človek by mal byť schopný obnoviť nie podobný, ale dokonca vylepšený rodinný kruh. Ak sa nepoučil s predchádzajúcich chýb, zažije rovnakú porážku. Toto sa nazýva „beh v kruhu“. Od tej doby budú všetky cykly iba opakovaním tých istých chýb.

42-49 rokov

Získanie si spoločnosti. Hneď ako sa obnoví druhý vylepšený rodinný kruh, človek môže poznať plnosť života v manželstve, rodine, práci, vlastnom rozvoji. Toto víťazstvo vedie k dvom novým typom správania.

Ak sú pre človeka dôležité príznaky materiálnej pohody: viac peňazí, viac pohodlia, viac detí, viac milencov alebo mileniek, viac sily, neustále zväčšuje a obohacuje svoj nový vylepšený kruh.

Ak sa človek rozhodne dobyť nové územia, najmä duchovné, začne skutočné stvorenie jeho osobnosti. Podľa všetkého by toto obdobie malo skončiť krízou sebavedomia a existenčnou otázkou. Prečo som tu, prečo žijem, čo by som mal urobiť, aby môj život mal hlbší zmysel ako len hmotné bohatstvo?

Advertisements

49-56 rokov

Duchovná revolúcia. Ak sa človeku podarilo založiť alebo znovu vytvoriť svoj kruh a uvedomiť si svoju rodinu a prácu, prirodzene cíti túžbu nájsť múdrosť. Od tejto chvíle začína posledné dobrodružstvo, duchovná revolúcia.

Hľadanie duchovnosti, ak bude prebiehať čestne, bez toho, aby narazilo na skupinovú činnosť alebo skĺzlo do už pripravených nápadov, bude úspešné. V opačnom prípade zaberie zvyšok života.

Koniec druhého kvadráta 4×7 rokov.

Ďalší vývoj pokračuje v špirále. Každých sedem rokov človek vyvoláva jednu revolúciu a znovu prechádza rovnakými otázkami: vzťahy so svojou matkou a otcom, postoj k vzbure proti spoločnosti a rodine.

Niektorí ľudia občas úmyselne prepadnú v rodinných vzťahoch alebo v práci a sú nútení začať všetky cykly odznova. Preto sa snažia vyhnúť alebo odložiť okamih, keď musia ísť do duchovnej fázy, pretože sa boja čeliť sebe samým.