Prečo sa dnešné deti nevedia učiť, nevedia čakať a trápi ich nuda


Som ergoterapeut s dlhoročnými skúsenosťami práce s deťmi, rodičmi a učiteľmi. Myslím si, že schopnosti našich detí sa v mnohých ohľadoch stále zhoršujú.

Toto isté tvrdia aj všetci učitelia, s ktorými prichádzam do kontaktu. Ako profesionálny terapeut pozorujem u dnešných detí pokles sociálnej, emocionálnej aj poznávacej aktivity. Súčasne dramaticky narastá počet detí s poruchami učenia a inými poruchami.

Ako je známe, náš mozog je tvárny. Vďaka prostrediu ho môžeme „posilniť“ alebo „oslabiť“. Som presvedčený, že aj napriek našim najlepším úmyslom, mozgy našich detí, žiaľ, rozvíjame nesprávnym spôsobom.

Tu je vysvetlenie:

1. Deti dostanú, čo chcú a kedy chcú

„Som hladný!“ – „Hneď ti kúpim niečo pod zub.“ „Som smädný.“ – „Je tu automat s nápojmi.“ „Nudím sa!“ – „Vezmi si môj telefón.“

Schopnosť oddialiť uspokojenie svojich prianí je jedným z kľúčových faktorov budúceho úspechu. Všetci chceme, aby boli naše deti šťastné, ale, žiaľ, robíme ich šťastnými len v danom okamihu, no nešťastnými z dlhodobého hľadiska.

Schopnosť oddialiť uspokojenie svojich prianí znamená schopnosť fungovať v strese. Naše deti sa postupne stávajú menej pripravenými na zvládanie aj nepatrných stresových situácií, čo je nakoniec veľkou prekážkou ich úspechu v živote.

Často pozorujeme neschopnosť detí oddialiť uspokojenie svojich prianí v triedach, nákupných centrách, reštauráciách a hračkárstvach, keď dieťa počuje „nie“, pretože rodičia nacvičili jeho mozog tak, že okamžite dostane všetko, čo chce.

2. Obmedzená sociálna interakcia

Máme veľa práce, a preto dávame našim deťom mobily, tablety a iné prístroje, aby sme ich nimi zamestnali. V minulosti sa deti hrávali vonku, kde si rozvíjali svoje sociálne zručnosti v extrémnych podmienkach. Žiaľ, prístroje nahradili pobyt detí na čerstvom vzduchu. Okrem toho, technológie spôsobili, že rodičia majú menej možností interakcie so svojimi deťmi.

Telefón, ktorý „sedí“ s dieťaťom namiesto nás, ho nenaučí komunikovať. Väčšina úspešných ľudí má rozvinuté sociálne zručnosti. Je to priorita.

Mozog je ako sval, ktorý sa učí a trénuje. Ak chcete, aby sa vaše dieťa vedelo bicyklovať, naučte ho jazdiť na bicykli. Ak chcete, aby vaše dieťa vedelo čakať, naučte ho trpezlivosti. Ak chcete, aby vaše dieťa dokázalo komunikovať, treba ho socializovať. To isté platí bez rozdielu pre všetky ostatné zručnosti.

3. Nekonečná zábava

Vytvorili sme pre naše deti umelý svet, v ktorom neexistuje nuda. Len čo sa dieťa upokojí, ponáhľame sa ho opäť zabaviť, pretože inak máme pocit, že si neplníme svoje rodičovské povinnosti.

Žijeme v dvoch rôznych svetoch: ony vo svojom „svete zábavy“ a my v inom „pracovnom svete“.

Prečo nám deti nepomáhajú s domácimi prácami? Prečo si neupratujú svoje hračky?

Je to jednoduchá, monotónna práca, ktorá trénuje mozog, aby fungoval pri plnení nudných povinností. Je to ten istý „sval“, ktorý je potrebný na učenie sa v škole.

Keď deti prídu do školy a učia sa písať, tak hovoria: „Nemôžem, je to príliš ťažké, príliš nudné.“ Prečo? Pretože funkčný „sval“ sa netrénuje nekonečnou zábavou. Trénuje sa len počas práce.

4. Technológie

Gadgety sa stali bezplatnými opatrovateľkami našich detí, ale za túto pomoc treba platiť. Platíme za to nervovou sústavou našich detí, ich pozornosťou a schopnosťou odkladať uspokojenie svojich prianí.

Každodenný život je v porovnaní s virtuálnou realitou nudný.

Keď deti prídu do školy, stretávajú sa s ľudskými hlasmi a primeranými vizuálnymi podnetmi, ktoré sa líšia od grafických explózií a špeciálnych efektov, ktoré sú zvyknuté vidieť na obrazovkách.

Po hodinách strávených vo virtuálnej realite je pre deti čoraz ťažšie spracúvať informácie v triede, pretože sú zvyknuté na vysoký stupeň stimulácie, ktorý poskytujú videohry. Deti nie sú schopné spracovať informácie pri nižších stupňoch stimulácie, čo má negatívny vplyv na ich schopnosť riešiť problémy s učením.

Technológie nás tiež emocionálne vzďaľujú od našich detí a rodín. Emocionálna dostupnosť rodičov je dôležitou výživou pre detský mozog. Bohužiaľ, postupne o to naše deti pripravujeme.

5. Deti vládnu svetu

„Môj syn nemá rád zeleninu.“ „Dcéra nerada chodí skoro spať.“ „Nechce raňajkovať.“ „Nerada sa hrá s hračkami, ale s tabletom narába veľmi dobre.“ „Nechce sa sám obliekať.“ „Je príliš lenivá na to, aby jedla sama.“

Toto počúvam od rodičov neustále. Odkedy nám deti diktujú, ako ich máme vychovávať? Ak to necháme na ne, tak budú jesť len samé cestoviny so syrom a zákusky, pozerať televíziu, hrať sa na tablete a nikdy nepôjdu spať.

Ako pomáhame svojim deťom, keď im dávame to, čo chcú, a nie to, čo je pre ne dobré? Bez správnej výživy a plnohodnotného spánku prichádzajú naše deti do školy podráždené, nepokojné a nepozorné. Okrem toho im takto vysielame nesprávny odkaz.

Učia sa, že môžu robiť, čo chcú, a nemusia robiť to, čo nechcú. Nepoznajú pojem – „treba urobiť“.

Žiaľ, aby sme dosiahli svoje životné ciele, musíme často robiť to, čo je nutné, a nie to, čo sa nám páči.

Ak chce dieťa študovať, musí sa učiť. Ak sa chce stať futbalistom, musí každý deň trénovať.

Naše deti vedia, čo chcú, ale majú problém urobiť to, čo je treba na dosiahnutie tohto cieľa. To vedie k nedosiahnuteľným cieľom a deti sú z toho frustrované.

Trénujte ich mozog.

Môžete trénovať mozog svojho dieťaťa a zmeniť jeho život tak, aby bolo úspešné v sociálnej, emocionálnej a poznávacej oblasti.

Tu je návod, ako na to:

1. Nebojte sa stanoviť hranice

Deti ich potrebujú, aby vyrastali šťastné a zdravé.
– Stanovte si časový plán stravovania, spánku a času na gadgety.
– Myslite na to, čo je dobré pre deti, nie na to, čo chcú alebo nechcú. Neskôr vám za to poďakujú.
– Výchova detí je ťažká drina. Musíte byť kreatívni, aby ste ich prinútili robiť to, čo je pre nich dobré, aj keď väčšinou to bude pravý opak toho, čo chcú ony.
– Deti potrebujú raňajky a výživnú stravu. Musia chodiť von a zavčasu chodiť spať, aby na druhý deň prišli do školy pripravené na učenie.
– Urobte z toho, čo neradi robia, zábavnú, emocionálne stimulujúcu hru.

2. Obmedzte prístup k gadgetom a obnovte emocionálnu blízkosť s deťmi

– Darujte im kvety, usmejte sa, pošteklite ich, dajte im do batohu alebo pod vankúš lístok, prekvapte ich tým, že ich vezmete zo školy na obed, tancujte s nimi, spolu sa plazte, hádžte sa vankúšmi.
– Usporadúvajte rodinné večere, hrajte spoločenské hry, chodievajte na spoločné výlety na bicykloch a večer sa prechádzajte s baterkou.

3. Naučte ich čakať!

– Nudiť sa je v poriadku, je to prvý krok k tvorivosti.
– Postupne predlžujte čas čakania medzi „chcem“ a „dostanem“.
– Snažte sa v aute alebo v reštaurácii nepoužívať žiadne gadgety a naučte deti čakať rozprávaním sa alebo hrou.
– Obmedzte neustále ľahké občerstvenia.

4. Naučte svoje dieťa robiť monotónnu prácu od útleho veku, pretože to je základom jeho budúcej schopnosti pracovať

– Skladať oblečenie, ukladať hračky, vešať odevy, vybaľovať potraviny, ustielať posteľ.
– Buďte kreatívni. Urobte z týchto povinností zábavu, aby si ich mozog dieťaťa spojil s niečím pozitívnym.

5. Naučte deti sociálnym zručnostiam

Naučte deti deliť sa, prehrávať a vyhrávať, chváliť iných, ďakovať a prosiť.

Zo svojej skúsenosti terapeuta môžem povedať, že deti sa zmenia v tom momente, keď rodičia zmenia svoj prístup k výchove. Pomôžte svojim deťom uspieť v živote tým, že budete učiť a cvičiť ich mozog skôr, ako bude neskoro.