Pätnásť Božích pravidiel pre človeka


Niekoľko dôležitých pravidiel založených na Božích prikázaniach:

Prvé pravidlo. Boh nestvoril človeka pre utrpenie – Božie stvorenie si musí vychutnávať život, lásku a tvoriť. Nesťažujte sa na život, nezabúdajte, že existujú ľudia, ktorí žijú oveľa horšie ako vy.

Druhé pravidlo. Každý človek je poslaný na túto Zem z nejakého dôvodu – musí preukázať svoju vnútornú krásu a nejakým spôsobom zlepšiť svet okolo seba. Boh dáva človeku talent, silu a schopnosti. Boží dar sa musí použiť na zlepšenie sveta vôkol nás, ako aj na pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú.

Tretie pravidlo. Pokúste sa naplniť láskou váš život a život vašich blízkych – vytvorí to priaznivé podmienky, finančnú pohodu. Naopak, agresia sa prejaví v neustálom zhoršovaní kvality života.

Štvrté pravidlo. V živote nie je nič náhodné – svojimi myšlienkami, slovami, činmi a skutkami si vytvárame našu súčasnú realitu a aj budúcnosť. Či už sa vám bude páčiť, alebo naopak či v nej budete trpieť, je úplne na vás.

Piate pravidlo. So štvrtým pravidlo úzko súvisí aj piate: myšlienky vytvárajú udalosti. Naučte sa pozitívne myslieť, vďaka tomu si vytvoríte realitu, ktorá vás poteší. A naopak, podráždenosť, hnev, závisť, pýcha k vám pritiahnu iba neúspech a smolu.

Advertisements

Šieste pravidlo. Nech by sa vo vašom okruhu dialo čokoľvek, vždy zostaňte pokojní, udržiavajte pozitívny prístup, verte vo svoju silu a v Božiu pomoc. A viera vám pomôže!

Siedme pravidlo. Pokúste sa načúvať Božiemu hlasu – položte otázku, na ktorú chcete dostať odpoveď, a vypočujte si hlas svojho podvedomia.

Ôsme pravidlo. Každý človek môže byť s Božou pomocou, spasený. Boh je v každom z nás. Nájdite Ho v sebe a potom Ho skrze seba zvestujte aj svojmu prostrediu.

Deviate pravidlo. Bez ohľadu na to, aké závažné sú vaše hriechy, Pán stále miluje každého z nás. Biblia hovorí: „hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené.“ Pamätajte však: Pán vždy dáva to, čo práve potrebujete.

Desiate pravidlo. Jedným zo základných božích zákonov je „zákon podoby“: ak nemilujete seba samého, tak vás nebudú milovať ani tí, ktorí sú okolo vás. ,,Akým metrom meriate iných, takým istým budú merať oni vás.“ Tak ako sa budete správať k druhým, budú sa druhý správať k vám.

Jedenáste pravidlo. Príčina ľudských ťažkostí nespočíva v iných ľuďoch, ale v samotnom človeku. Informácie o deštruktívnej povahe sú jedom pre náš život a neumožňujú nám byť šťastní.

Advertisements

Dvanáste pravidlo. Vo vnútri človeka je absolútne všetko: sila, sláva, česť a peniaze. Našou úlohou je zviditeľniť všetky výhody v realite, ktorá vás obklopuje. A to je možné len prísnym dodržiavaním Božích prikázaní.

Trináste pravidlo. Nerozdeľujte ľudí okolo seba na „dobrých“ a „zlých“. Sme tým, čím sme, a ak je kolega, vo vašich očiach zlý, zaručene je pre druhého úplne v pohode. „Nesúďte a nebudete odsúdení.“

Štrnáste pravidlo. „Poznaj sám seba“ – toto ezoterické pravidlo je celkom možné uplatniť v okolitej realite. Len žiadna sebaľútosť a puntičkártvo! Sebapoznanie je proces objavovania schopností a talentov v sebe a ich praktického uplatnenia vo vonkajšom svete.

Pätnáste pravidlo. Pre Boha neexistujú také pojmy ako „vina“, „trest“ a podobne. Je dôležité sa opýtať: „Niet za čo?“, „Ale za čo?“ Pán umožňuje každému urobiť chybu a samozrejme aj ju napraviť, dáva nám lekciu, ktorú musíme absolvovať. A všetky ťažkosti dopraje iba silným. Najlepším spôsobom, ako opraviť chyby, je ukázať lásku sebe a ľuďom vo vašom okolí.
Boh robí všetko pre to, aby vás urobil šťastným.