Netreba robiť úlohy so svojím dieťaťom! Vôbec netreba robiť žiadne úlohy…


„Urobil si si domáce úlohy?“ Domáce úlohy sú často príčinou hádok medzi deťmi a ich rodičmi. Neurobené domáce úlohy sú výbornou zámienkou na zavolanie otca a matky do školy a vo všeobecnosti vedú k nevzdelanosti a neúspešnosti. Žiaci sú v súčasnosti zavalení domácimi úlohami a aký je výsledok?

Toto je článok o tom, prečo by si deti nemali robiť domáce úlohy a prečo by sa ich rodičia mali prestať trápiť kvôli malichernostiam.

Ako správne robiť domáce úlohy

To, že robíte s dieťaťom domáce úlohy, nemá žiadny vplyv na jeho študijné výsledky a už vôbec nie na úroveň jeho vzdelania. Mimochodom, je to aj vedecky dokázané. Profesor Gerald Le Tendre z Pensylvánskej univerzity uverejnil štúdie, v ktorých názorne dokazuje, že domáce úlohy sú pre žiakov zbytočné.

Možno budete prekvapení, ale ešte v 19. storočí sa domáce úlohy dávali žiakom za trest. Veď čo môže byť horšie ako pripraviť už aj tak unavené dieťa o voľný čas?

„Dieťa by rozhodne malo mať voľný čas pre seba, kedy nemusí nič robiť, a to dve až štyri hodiny denne. Úzkostliví ambiciózni rodičia sa snažia organizovať pre svoje deti rôzne záujmové krúžky, sekcie, jazyky… A výsledkom sú neurózy a všetko, čo k tomu patrí,“ hovorí psychológ Michail Labkovsky.

V Hongkongu, na Taiwane a v Japonsku dostávajú deti menej domácich úloh ako ich rovesníci v iných krajinách. Napriek tomu sa ázijskí chlapci hravo vyšvihnú na vrchol všetkých rebríčkov a vo veľkom zbierajú medaily zo všetkých možných olympiád!

Oplatí sa teda sedieť nad nešťastnými zošitmi až do rána?

Jediný argument v prospech domácich úloh je, že bez neustáleho opakovania prebraného učiva žiak nezíska vedomosti. Prečo sú napríklad fínske školy považované za jedny z najlepších na svete?
„V škole sa treba učiť a doma odpočívať!“ Takúto zásadu uplatňuje väčšina škôl vo Fínsku. Cieľom učiteľa je poskytnúť žiakom maximum vedomostí priamo na hodine, aby deti nemuseli pracovať doma viac ako pol hodiny po skončení vyučovania.

„Ťažko povedať, kto má väčšie psychické problémy – či jednotkár alebo päťkár. Z jednotkárov, ktorí sa usilovne pripravujú a musia si „vysedieť“ svoje jednotky, sa stávajú úzkostlivé deti s nízkym sebavedomím,“ upozorňuje Labkovsky. Pri riešení vzťahov so školou a učiteľmi by rodičia mali jednoznačne stáť na strane svojho dieťaťa. Starajte sa o svoje deti. Nebojte sa zlých známok. Ale vystríhajte sa toho, aby ste deťom znechutili školu a učenie vo všeobecnosti.

Mimochodom nekonečné hodiny strávené ponocovaním nad knihami a zošitmi, hryzením ceruzky, nezostávajú pre dieťa bez následkov. Pre malé deti je stresujúca aj polhodina domácich úloh denne. Môžu mať problémy so spánkom a byť často choré. Najviac bývajú postihnutí žiaci základných škôl.

Zvýšením počtu hodín a správnou organizáciou vyučovacieho procesu je možné ľahko absolvovať celú školskú osnovu a dokonca si učivo aj lepšie osvojiť a ešte ho aj niekoľkokrát zopakovať. Žiaľ, v praxi to tak nie je.

Žiaľ, väčšina rodičov je presvedčená o opaku. Domnievajú sa, že domáce úlohy sú potrebné na to, aby sa dieťa naučilo samostatnosti a disciplíne. Ale neúnosné množstvo úloh vyvoláva u malých detí len negatívne emócie a nechuť k učeniu vo všeobecnosti.