Harvardský psychológ Steven Pinker: Chyba č. 1 v komunikácii, ktorú robia aj múdri ľudia


„Mnoho bitiek v našej histórii bolo prehratých kvôli neúspešným rokovaniam“, —

Steven Pinker, profesor psychológie na Harvardskej univerzite.

Dnes, keď sú e-maily a nezáživné rozhovory v práci bežnou záležitosťou, nikto nie je imúnny voči nedorozumeniam.

Steven Pinker, autor knihy Zmysel pre štýl (The Sense of Style), hovorí, že hlavnou prekážkou zrozumiteľnej komunikácie je jav (kognitívne skreslenie), ktorý sa nazýva „prekliatie poznania“.

Tento pojem vo všeobecnosti znamená, že „keď niečo viete, je nesmierne ťažké uvedomiť si, že to ostatní môžu nevedieť“. To znamená, že vaše vlastné vedomosti sa vám zdajú také samozrejmé, že máte tendenciu myslieť si, že ich vedia aj všetci ostatní.

Podľa Pinkera je problém v tom, že skôr používate odborný slang, ktorému väčšina ľudí nerozumie, aby ste sa vyhli vysvetľovaniu a namiesto opísania vecí konkrétnymi pojmami sa spoliehate na abstraktné pojmy.

Čo teda môžete urobiť, aby ste prekonali „prekliatie poznania“, keď píšete alebo hovoríte? Pinker odporúča tieto štyri stratégie.

Advertisements

Venujte pozornosť hlavnej myšlienke

Či už prednášate prejav alebo píšete poznámku, najdôležitejšie, čo môžete urobiť, je prezentovať ostatným hlavnú myšlienku a umožniť im, aby sa úprimne vyjadrili, nakoľko jej porozumeli.

„Budete veľmi prekvapení, keď zistíte, že to, čo je samozrejmé pre vás, nie je samozrejmé pre nikoho iného. – hovorí Pinker. – A vôbec to nemusí byť niekto, kto pôsobí v úplne inej oblasti“.

Starostlivo vyberajte slová

Ďalšia vec, ktorú treba mať na pamäti, je, že samotné slová nie sú konečným cieľom komunikácie. „Slová sú oknom do sveta“, hovorí Pinker.

Pomocou slov si v mysli vytvárate obrazy, vyjadrujete myšlienky a rozprávate príbehy. Preto je dôležité vyberať slová, ktoré pomáhajú ľuďom pochopiť, čo sa im snažíte sprostredkovať, a nie tie, ktoré ich mätú a rozptyľujú. Ak chcete vysvetliť podstatu veci, zvážte nahradenie slangu, frazeologizmov a nejasných metafor krátkymi, bežnými slovami a priamymi vysvetleniami.

„Ak tieto slová nepomôžu poslucháčovi alebo čitateľovi vytvoriť si mentálny obraz, nebudú efektívnym komunikačným prostriedkom“, vysvetľuje psychológ.

Advertisements

Dajte si prestávku

Skúste si napísaný text dať bokom a potom sa k nemu po nejakom čase vráťte a prečítajte si ho znova. Ak počkáte niekoľko hodín alebo dokonca niekoľko dní, uvidíte veci novými očami a všimnete si rozdiel.

„Autor často žasne nad vlastnými slovami, keď sa po čase vráti k textu“, – poznamenáva Pinker.

Dôsledne redigujte

Často je najdôležitejšou súčasťou samotná úprava textu, a preto Pinker odporúča jeho dôkladnú korektúru.

„Niekoľkokrát text prepíšte a prepracujte s jediným zámerom, aby bol zrozumiteľnejší“, hovorí psychológ. – Pri každej vete sa pýtajte: „Ozaj niekto iný pochopí, čo sa snažím vyjadriť? Môžem to formulovať stručnejšie, názornejšie a konkrétnejšie?“

Napokon, jasné formulovanie vašich myšlienok vám pomôže byť šťastnejšími a úspešnejšími v živote aj v práci.

„Ak by sme venovali viac pozornosti zrozumiteľnosti písania a komunikácie,“ hovorí Pinker, „mohli by sme dosiahnuť lepšie výsledky v podnikaní, vzdelávaní a riadení a zmierniť nespokojnosť v každodennom živote“.