Čo je ta tým, že zo židovských detí vyrastajú géniovia: 7 zvláštností výchovy


Láska židovských rodičov k svojim deťom nepozná hranice. Zdá sa, že žiadny iný národ nepestuje taký kult detí. Psychológovia hovoria o výhodách, ale aj nevýhodách takéhoto postoja, ale židovským deťom láska a pozornosť rozhodne nechýba.

1. Deťom nesmieme spôsobiť komplexy

Židovská matka nikdy nepovie dieťaťu, že je zlé, ale povie: ako mohol taký dobrý chlapec ako ty urobiť takú hlúposť?

„Moje dieťa nemá chyby a ani ich nemôže mať“ – to je postoj židovských matiek. Určite by sa nejaké chyby našli, ale okrem matky o nich nikto nevie.

2. Rozumná miera slobody

Moderná židovská výchova spája dve zdanlivo protichodné veci: dáva dieťaťu slobodu a zároveň má naň prísne požiadavky. Na opísanie tohto štýlu existuje vhodná metafora: priestranná, veľká izba s pevnými stenami.

V židovských rodinách môžu deti skákať rodičom po hlave a keď pomaľujú otcovi pas maminým stodolárovým rúžom, nie je to dôvod na pokarhanie dieťaťa. Pre židovských rodičov nie je sloboda dieťaťa žiadnou zvláštnou „výchovou“, ale je prirodzená ako vzduch, ktorý sa nedá nedýchať.

Tvrdá výchova začína vtedy, keď dieťa prekročí hranice prijateľného. V židovskej rodine každý pochopí, keď dieťa poleje maminou voňavkou mačky na dvore, ale nemôže si dovoliť udrieť babičku.

Advertisements

3. Chváľte svoje dieťa pri každej príležitosti

Mama svoje dieťa vždy pochváli. S chválením sa začína už od narodenia. Židovská matka sa teší aj z tých najmenších úspechov a pokrokov svojho dieťaťa, či vie povedať novú slabiku alebo načmára na papier prvú kresbu. Určite o tom povie všetkým priateľom a známym a dôležité je aj to, aby dieťa videlo, že ho pred ostatnými chvália. Ak prídu väčšie úspechy dieťaťa, nezaobíde sa to bez dlhého potlesku a pochvaly od celej rodiny.

Ak sa naučíme všímať si u detí všetky ich dobré skutky, nech sú akokoľvek zanedbateľné a pri každej príležitosti ich budeme povzbudzovať, môže to zásadne zmeniť ich správanie. Keď chceme posilniť ich túžbu po zdokonalení, postaráme sa o to, aby počuli, ako o ich úspechoch rozprávame svojim kamarátom.

4. Vysoká miera zodpovednosti za svoje správanie

Židia sú presvedčení, že aj akékoľvek nevhodne prehodené slovo či drobný prehrešok, ktorého sa rodič dopustí pred dieťaťom, môžu mať nezvratné následky. Preto židovskí rodičia vychovávajú svoje deti vlastným príkladom a veľmi zodpovedným správaním sa vo vzťahu ku všetkému, čo povedia a urobia.

5. Láska a úcta v rodine sú kľúčom k duševnému zdraviu dieťaťa

Podľa židovskej tradície je základom každej rodiny muž a žena – otec a matka. Preto treba deti od útleho veku učiť, že pozornosť matky k otcovi a otca k matke je vždy na prvom mieste. Ak sa dieťa naučí, že jeho rodičia žijú predovšetkým jeden pre druhého a že ich vzťah je preniknutý úctou, láskou a starostlivosťou, bude sa cítiť bezpečne. Okrem toho je takéto správanie skvelým príkladom na nasledovanie. Keď dieťa vyrastie, bude sa snažiť vybudovať si takýto vzťah aj vo vlastnej rodine.

Advertisements

6. Učiť sa byť rodičom

Rodičovstvo sa začína ešte pred narodením dieťaťa. Keď sa dievčina vydá, je už pripravená stať sa matkou. Neučia ju „žiť pre seba“, ale jej hlavnou náplňou je domov a rodina. Ak by materstvo a otcovstvo vnímala už na začiatku ako bremeno alebo obmedzenie, veľmi ťažko by sa jej podarilo vychovať dobré dieťa. Ako je známe, do čoho vložíte svoju energiu, to sa vám vráti.

Židovskí mudrci vybudovali celý systém výchovy v snahe vychovať úspešné, samostatné deti, ktoré pevne stoja na zemi. V Izraeli sa organizujú špeciálne kurzy rodičovstva a ktokoľvek sa ich môže zúčastniť. Kurzy sa organizujú v synagógach a židovských školách v mnohých mestách na celom svete. Prvý predpoklad úspešnej výchovy je, že sa začína vlastnou výchovou a vzdelávaním, osvojením si samostatných povolaní „žena a matka“ a „muž a otec“.

7. Naučiť deti správne hospodáriť s časom

Židovské deti nepoznajú, čo je lenivosť a prázdne trkotanie na ulici: hra na husle, angličtina, matematika – a to všetko naraz a vo veľkom rozsahu. Deti sa od útleho veku učia, že je normálne byť stále zaneprázdnený.