Prečo Boh stvoril zlo?


Profesor na univerzite položil svojim študentom túto otázku:

– Všetko, čo existuje stvoril Boh?

Jeden študent odvážne odpovedal:

– Áno, všetko stvoril Boh.

– Naozaj Boh stvoril všetko? Spýtal sa profesor.

-Áno, pán profesor, stvoril všetko, odpovedal študent.

Profesor sa opýtal:

– Ak Boh stvoril všetko, potom Boh stvoril aj zlo, pretože existuje. A podľa princípu, že naše činy určujú čo sme, toto by znamenalo, že Boh je zlý.

Po vypočutí takejto odpovede študent mlčal. Profesor bol so sebou veľmi spokojný. Študentom sa chválil, že opäť dokázal, že viera v Boha je mýtus.

Iný študent zdvihol ruku a povedal:

-Môžem sa vás niečo opýtať, pán profesor?

-Samozrejme, odpovedal profesor.

Študent vstal a opýtal sa:

– Profesor, existuje zima?

– To čo je za otázku? Samozrejme, že áno. Tebe nikdy nebola zima? Študenti sa smiali nad otázkou mladého muža. Mladý muž odpovedal:

-Vlastne, pán profesor, zima neexistuje. Podľa fyzikálnych zákonov je to, čo považujeme za chlad, vlastne nedostatok tepla. Človek alebo objekt možno študovať, či má alebo prenáša energiu.

Absolútna nula (-460 stupňov Fahrenheita) je úplný nedostatok tepla. Všetka hmota sa stáva inertnou a pri tejto teplote nemôže reagovať. Chlad neexistuje. Toto slovo sme vytvorili, aby sme opísali, ako sa cítime v neprítomnosti tepla.

Študent pokračoval:

– Profesor, existuje tma?

-Samozrejme, že áno.

Opäť sa mýlite. Tma tiež neexistuje. Temnota je vlastne neprítomnosť svetla. Môžeme študovať svetlo, ale nie tmu. Newtonov hranol môžeme použiť na rozloženie bieleho svetla na mnoho farieb a na štúdium rôznych vlnových dĺžok každej farby. Nemôžeme však zmerať tmu. Jednoduchý lúč svetla môže vtrhnúť do sveta temnoty a osvetliť ho. Ako zistíte, aký tmavý je daný priestor?
Meriate, aká kvantita svetla je zastúpená. Je to tak? Temnota je pojem, ktorý človek používa na opis toho, čo sa stane bez svetla.

Nakoniec sa mladý muž opýtal profesora:

– Pán profesor, existuje zlo?

Tentoraz profesor odpovedal neisto:

-Samozrejme, ako som už povedal. Vidíme ho každý deň. Krutosť medzi ľuďmi, veľa zločinov a násilie po celom svete. Tieto príklady nie sú ničím iným ako prejavom zla.

Na to študent odvetil:

-Zlo neexistuje, alebo aspoň neexistuje pre seba. Zlo je jednoducho neprítomnosť Boha. Vyzerá to ako temnota a chlad – slovo vytvorené človekom na opis neprítomnosti Boha. Boh nevytvoril zlo. Zlo nie je viera alebo láska, ktorá existuje ako svetlo a teplo. Zlo je výsledkom absencie božskej lásky v ľudskom srdci. Je to ako zima, ktorá prichádza, keď nie je teplo, alebo ako tma, ktorá prichádza, keď nie je žiadne svetlo.

Meno študenta bolo – Albert Einstein …