9 vecí, kvôli ktorým odchádzajú dobrí zamestnanci


Je zvláštne, že sa mnohí nadriadení sťažujú, že im odchádzajú najlepší pracovníci. Ak je to tak, majú skutočne dôvod biť na poplach, pretože nie je nič horšie pre podnik ako strata cenných kádrov.

Tieto problémy sa dajú pripisovať všeličomu, ale fakt zostáva faktom. Ľudia neodchádzajú, keď im nevyhovuje práca, odchádzajú vtedy, keď sa im nepáči vedúci.

Mimochodom, problémom sa dá vyhnúť, ak sa na situáciu pozrieme novými očami a budeme sa trochu snažiť.

Najprv treba pochopiť, ktoré aktivity nadriadených najviac rozčuľujú dobrých pracovníkov. Sú to najmä:

1. Nadmerné zaťažovanie

Nadmerné zaťažovanie je hlavnou príčinou emocionálneho vyhorenia. Ak pracujete s najlepšími odborníkmi, tak snaha „vyžmýkať“ z nich maximum je veľmi veľká, ale podobná snaha privádza ľudí do rozpakov, zdá sa im totiž, že ich trestajú za kvalitnú prácu. Okrem toho preťažovanie znižuje produktivitu práce. Najnovší výskum Stanfordovej univerzity ukázal, že ak je pracovný týždeň dlhší ako 50 hodín, efektivita práce prudko klesá a ak je dlhší ako 55 hodín, blíži sa k nule. Ak musíte nadaným pracovníkom prideliť viac práce, budete ich musieť povýšiť. Ak to neurobíte, práca ich čoskoro začne zaťažovať a nakoniec odídu. Nadmerné zaťaženie sa dá kompenzovať príplatkami, povýšením alebo zmenou pozície. Nedá sa počítať s tým, že nadaní zamestnanci budú pracovať viac, ako ostatní. S najväčšou pravdepodobnosťou si nájdu také miesto, kde ich ohodnotia podľa zásluh.

Advertisements

2. Nedostatok uznania a ocenenia za dobrú prácu

Na prvý pohľad sa môže zdať, že pochvalné potľapkanie po pleci nič neznamená, najmä pre najlepšieho pracovníka s vynikajúcou vnútornou motiváciou. Tento dojem je klamný, pretože pochvala sa páči všetkým, vrátane tých, čo sú celkom pohltení prácou. Nadriadení sa musia častejšie stretávať s podriadenými a zistiť, ako by ich mohli motivovať a odmeniť za úspechy, napr. dať im odmenu alebo ich pochváliť v prítomnosti kolegov. Pamätajte si, že ak ide o nadaných pracovníkov, treba to robiť často.

3. Nedostatočná starostlivosť o ľudí

Viac ako polovica pracovníkov opúšťa svoje pracovné miesta, lebo sa im nepodarilo nadviazať dôveryhodný vzťah s vedením. Múdri nadriadení dokážu udržiavať rovnováhu medzi profesionalizmom a ľudskosťou. Oslavujú spolu so zamestnancami, snažia sa pomôcť tým, ktorí neprežívajú najlepšie časy a len v nevyhnutnom prípade nútia zamestnancov pracovať na hraniciach možností. Tí nadriadení, ktorým je to cudzie, sa budú stále sťažovať na vysoké percento fluktuácie. Ľudia budú sotva pre vás pracovať, ak nebudú cítiť citovú zainteresovanosť a úprimnú snahu starať sa o ich blaho.

4. Neplnenie povinností

Ak zamestnancovi niečo sľúbite, môžete ho potešiť alebo sklamať tým, že vyprovokujete jeho odchod. Ak sľub splníte, zaslúžite si jeho dôveru a rastiete v jeho očiach a to je veľmi dôležité. Ak sľub nesplníte, vyzeráte ako ľahkomyseľný človek, ktorý neberie ohľad na cudzie city. Ak nadriadený neplní svoje sľuby, skôr alebo neskôr aj ostatní budú brať z neho príklad.

Advertisements

5. Prijímanie a povýšenie nevhodných odborníkov

Dobrí a pracovití zamestnanci radi vidia vedľa seba takých istých svedomitých kolegov. Ak sa vedúci nestará o dôkladný výber nových kádrov, tak tým demotivuje ostatných zamestnancov vo firme. Povýšenie nevhodných odborníkov vždy vedie k žalostným výsledkom. Ten, ktorý tvrdo pracoval a nebol povýšený, sa určite urazí a začne hľadať nové uplatnenie pre svoj talent.

6. Prekážky v snahe ísť za svojou túžbou

Nadaní ľudia sú vždy pohltení svojou prácou. Majú nádeje a túžby, ktoré chcú realizovať. Táto snaha im dovoľuje produktívne pracovať a mať radosť z práce. Mnohí vedúci obmedzujú svojich podriadených. Boja sa, že ľudia, ktorí vášnivo pracujú, budú pracovať horšie, ak touto vášňou pohltiť. Takýto strach nemá opodstatnenie. Výskumy ukazujú, že eufória zo snahy dosiahnuť splnenie túžby, zvyšuje produktivitu práce až päťnásobne.

7. Chýbajúce usmerňovanie a vzdelávanie

Mnohí vedúci hľadajú ospravedlnenie za nedostatok pozornosti voči podriadeným slovami ako „dôvera“, „samostatná práca“ a „delegovanie právomoci“. To je úplná hlúposť. Vedúci musia riadiť, nezávisle od toho, akí schopní sú ich podriadení. Musia stále počúvať a vyjadrovať svoj názor. Riadiaci proces nemá hranice. Ak pod vaším vedením pracuje schopný človek, musíte mu určiť cestu ďalšieho rozvoja. Najlepší odborníci, vždy počítajú so spätnou väzbou a vy mu ju musíte poskytnúť. Ak k tomu nedôjde, zamestnanec sa začne nudiť a povolí v pracovnom nasadení.

Advertisements

8. Bránenie v tvorivom prístupe

Schopní zamestnanci sa vždy snažia vylepšiť všetko, čoho sa dotknú. Ak im to neumožníte, lebo sa bojíte nových vecí, čoskoro začnú svoju prácu nenávidieť. Snaha potlačiť tvorivé nadšenie škodí všetkým, vrátane nadriadených.

9. Nedostatok zložitých a zaujímavých úloh

Najlepší vedúci pracovníci dávajú niekedy svojim zamestnancom také úlohy, ktoré sú už na prvý pohľad nesplniteľné. Odmietajú triviálne projekty a namiesto toho sa usilujú dostať ľudí z ich komfortnej zóny a potom sa všemožne snažia im pomôcť dosiahnuť úspech. Ak sa schopní a rozumní ľudia musia venovať jednoduchej a nudnej práci, začnú hľadať inú, aby využili svoje schopnosti.

Záver

Ak si chcete cenné kádre udržať, budete musieť prehodnotiť svoj vzťah k nim. Pamätajte, že talent dáva neobmedzené možnosti výberu. Robte to tak, aby si vybrali práve vás.