7 vlastností dospelých „indigových“ ľudí: je možné, že ste jedným z nich?


Jav „indigo“ môžeme pozorovať v priebehu niekoľkých desaťročí. Preto je medzi nami veľa „indigových“ dospelých. Tu je 7 vlastností, ktoré vám pomôžu zistiť, či ste jedným z nich.

1. „Prečo?“ – to je vaša obľúbená otázka

„Indigoví“ dospelí zriedkakedy akceptujú realitu prostredníctvom jediného vysvetlenia „preto“. Pociťujú silnú potrebu pochopiť, prečo je niečo práve tak, а nie inak. Títo ľudia sústavne kladú otázky, snažia sa pochopiť zmysel toho, čo sa deje.

Spochybňujú nerovnosť, utrpenie, nenávisť a vojnu. Nedokážu pochopiť, skade sa berie neľudskosť.

2. Nepáčia sa vám autority ani režimy

„Indigoví“ ľudia neveria tomu, že pravdu vlastní nejaký mudrc. Začína sa to už v škole, keď nesúhlasia so všeobecne zaužívanými spôsobmi výučby a spoznávania sveta.

V očiach ostatných ľudí sú „indigové“ osoby tie, čo sa radi hádajú a narúšajú pokoj. Počínajú si však takto nie preto, že by chceli robiť napriek, ale preto, že nechcú mlčať a chcú veciam porozumieť.

Advertisements

3. Nedokážete sa dívať na to, keď niekto trpí

„Indigoví“ ľudia sú citlivé a hlboké povahy. Často odmietajú novoty, avšak nie preto, že by im to bolo jedno. Pre nich je traumatizujúce byť svedkom hladovania, vojen a živelných katastrof. Cítia sa lepšie až potom, keď začína byť jasné, že sa podarilo nešťastie odvrátiť.

Vo všeobecnosti je empatia „indigových“ ľudí taká vysoká, že tragické výjavy im spôsobujú skutočnú bolesť.

4. Máte rád/rada zvieratá

„Indigoví“ ľudia pociťujú blízkosť k zvieratám. Obetujú sa pre dobročinné účely a sú pripravení zachraňovať zvieratá vlastnými rukami.

„Indigoví“ ľudia sa vedia opájať prírodou, pestujú domáce rastliny. Trvajú na tom, že zvieratá a ľudia sú si rovnocenní a navzájom od seba závisia.

5. Vy viete, čo je to zúfalstvo

Mnohí „indigoví“ dospelí pociťujú depresiu, bezmocnosť a zúfalstvo. Spomínané pocity sa začnú vynárať v pubertálnom veku a sprevádzajú ich po celý život. Vznikajú preto, že títo ľudia nechápu, prečo si ľudia navzájom ubližujú, prečo prírodu neberú vážne a prečo sú peniaze u nich nadovšetko. Do takéhoto obrazu jednoducho nezapadajú.

Advertisements

6. Zakúšate nezvyčajné emócie

„Indigoví“ dospelí majú od útleho detstva vrodený záujem o duchovný rozvoj. Nie je zriedkavé, že „indigové“ deti sa dožadujú návštevy chrámov alebo sa chcú pomodliť. Tento záujem neutícha ani v prípade, že rodina nie je veriaca.

„Indigoví“ dospelí sa stavajú otvorene k duchovným otázkam a k náboženstvu, odmietajú však náboženské dogmy. Je možné, že môžu vnímať prízraky a anjelov.

Vo fyzickom svete „indigoví“ ľudia nenosia hodinky (môžu sa im zastaviť), je pre nich náročné používať počítač a iné technológie.

11:11 – to je čas, na ktorý „indigovému“ človeku často padne zrak pri pohľade na hodinky.

7. Pociťujete silnú potrebu nájsť cieľ svojho života

„Indigoví“ dospelí si kladú neraz za svoj cieľ zmeniť svet a urobiť ho lepším. Nie vždy sa im však podarí k tomu dospieť.

Naučiť sa počúvať intuíciu je prvý krok, ktorý má urobiť „indigový“ človek. Intuícia ho dovedie k ľuďom, ktorí vyznávajú tie isté hodnoty.

„Indigoví“ dospelí dokážu radikálne zmeniť bežnú realitu.