7 dôležitých vecí, ktoré rodičia nesmú robiť namiesto dieťaťa


Všetci rodičia chcú pre svoje deti len to najlepšie. Preto sme neraz ochotní robiť pre svoje ratolesti všetko možné. Len aby sa im ľahšie učilo v škole! Lenže samostatnosť v rozhodovaní a zmysel pre zodpovednosť je treba pestovať už od detstva!

Psychológovia uvádzajú 7 vecí, ktoré by rodičia nemali robiť namiesto svojich školopovinných detí.

1. Nerobte za žiaka domáce úlohy

Ak vás však dieťa požiada o pomoc, tak samozrejme môžete a mali by ste pomôcť: diskutovať, premýšľať, nachádzať zákonitosti. Ale riešiť príklady, opravovať chyby, kresliť do zošita alebo pripravovať prezentácie na počítači, by malo dieťa robiť samo. Veď komu by sa chcelo namáhať, keď ho mama nikdy nenechá v štichu a všetko napraví?

2. Nevnucujte deťom priateľov

Priateľstvo medzi rodinami je pre rodičov veľmi výhodné. Zatiaľ čo dospelí v kuchyni popíjajú čaj, deti sa spolu hrajú v detskej izbe. Je to idylický obrázok! Ale čo ak vaše dieťa nemá záujem o takýchto kamarátov? Alebo sa mu jednoducho nepáčia? Nechajte svoje deti, aby sa samy rozhodli, s kým sa budú kamarátiť a s kým nie!

Advertisements

3. Nezasahujte do konfliktov vášho dieťaťa s inými deťmi

Väčšina rodičov, keď zbadá, že niekto z rovesníkov ubližuje jeho ratolesti, hneď vyráža do boja! Ale nájdite v sebe silu včas sa zastaviť. Vaše dieťa je schopné samo vyriešiť menšie konfliktné situácie. Ak nie, musíte ho to naučiť!

4. Neupratujte detskú izbu namiesto dieťaťa

Každý človek by mal mať svoj súkromný priestor a vaše deti nie sú výnimkou. Keď bez okolkov vtrhnete do detskej izby a vyhodíte všetko, čo považujete za nepotrebné, tým dieťa nielen ponižujete, ale tiež ho vediete k lenivosti a ľahostajnosti. Mimochodom, naozaj sa vám páči robiť zo seba sluhu? Nikto nepochybuje o tom, že je jednoduchšie upratať po dieťati, ako ho viesť k tomu, aby si udržiavalo čistotu a poriadok. Ale čím skôr ho naučíte starať sa o svoje osobné veci, tým lepšie pre všetkých!

5. Neodpovedajte za dieťa, keď ho oslovia

„Koľko máš rokov, chlapče?“ – „Mám už 12!“

Pripadá vám to smiešne? Niektorí rodičia sa tak boja, že ich dieťa povie niečo nevhodné alebo na niečo zabudne, že sú v stave dokonca zaňho odpovedať. Ale ako potom môže byť dieťa samostatné a zodpovedné? Okrem toho psychológovia tvrdia, že za takýmto správaním rodičov sa skrýva túžba po úplnej kontrole nad dieťaťom. Ako dlho to mienite robiť?

Advertisements

6. Nedohadujte sa na známkach s učiteľmi

Hlavným cieľom rodičov pri výchove školáka je naučiť ho, ako môže dosiahnuť svoje ciele. Preto nechajte svoje deti, aby sa samé vysporiadali so zlými známkami a vytvorili si vzťah so svojimi učiteľmi. Ako inak budú chápať, načo sa majú dobre učiť? Umožnite svojmu dieťaťu robiť chyby a naprávať ich!

7. Nevyberajte pre svoje dieťa záujmový krúžok

Mnohé mamy a otcovia sa s príchodom potomka akoby znova ocitli v detstve a snažia sa dobehnúť všetko, čo sami kedysi zmeškali.

„Vždy som chcela byť baletkou. Tak dám dcéru na tanečnú!“ Je vám to povedomé?

Tým však svojmu dieťaťu upierate právo na sebaurčenie. Ako môžete vedieť, po čom mu duša piští, keď je o všetkom vopred rozhodnuté? Nezakopávajte talent svojho syna alebo dcéry do zeme, aby ste uspokojili svoje vlastné ambície!

Ak sa chcete aktívne podieľať na živote svojej dcéry alebo syna, nezabúdajte, že všetko treba robiť SPOLU s dieťaťom, a nie NAMIESTO neho!