30 rád šamana o znameniach v našom živote, ktoré si treba všímať


1. Keď idete po ulici a zbadáte na zemi pierko, zodvihnite ho a prineste si ho domov, môžete si ho dať do vázičky, zavesiť, alebo len tak položiť na poličku. Je to silný ochranný prvok, ktorý vám darovalo nebo. Všímajte si takéto znamenia duchov.

2. Zbierajte riečne kamienky. Majú veľkú silu a energiu.

3. Zo všetkých síl sa snažte pomáhať druhým. Ak nemôžete urobiť radosť, tak aspoň neškoďte.

4. Ťažkosti sú len formalita! Vážne ťažkosti sú vážne, ale formálne! Nebo, niekedy sa skrýva za mrakmi, ale oplatí sa posnažiť (napr. nastúpiť do lietadla) a nad tými mrakmi zazriete belasé nebo. Mier pre všetkých!

5. Na to, aby sme sa priblížili k vysnívanému cieľu, niekedy stačí urobiť aspoň jeden krok. Nebojte sa ťažkostí. Tie sú a budú stále. Želám vám ľahkú cestu vo všetkom, na čo sa podujmete.

6. Prvoradým vaším mravným princípom musí byť odmietnutie páchania zla komukoľvek. Tento princíp musí byť vo vašom živote zásadný: „Nikdy nikomu nebudem škodiť.“ Zamyslite sa…

7. Keď sa stanete žriedlom šťastia pre živé bytosti, sami sa stanete najšťastnejšími. Ak ste sa stali zdrojom utrpenia iných, stanete sa vy nešťastnými. Zamyslite sa…

Advertisements

8. Aspoň hodinu denne spočiňte v tichu… Potrebujete ho tak isto ako kontakt s ľuďmi.

9. Schopnosť milovať je najvyšším umením na zemi. Dokážte milovať všetkých, aj svojich nepriateľov.

10. Nehádžte smeti do vodných nádrží. Žiadne! Duch vody sa môže veľmi nahnevať. Aby sme si ducha vody udobrili, môžeme do nej hádzať chlieb, mince, liať mlieko.

11. Obvykle nazývame svoju minulosť zlatými časmi, zlatými dňami. Je to chyba. Veľmi dôležité je uvedomiť si, že všetky nastávajúce momenty vo vašom živote sú práve tými zlatými časmi.

12. Neexistuje dokonalé náboženstvo a vierovyznania, ani najhoršie, lebo Boh je len jeden. Takže modlite sa ku komu chcete, ale zapamätajte si dôležité prikázania: ži podľa svojho svedomia, váž si svojich predkov a miluj.

13. Ak máte v úmysle zmeniť svet, najprv zmeňte seba. Naučte sa disponovať energiou radosti a energiou lásky. Sú to hlavné momenty a pocity ľudí. Úsmev, smiech a radosť majú veľkú silu. Ak sa toto naučíte, otvoríte pre seba „lásku“.

14. Existuje múdre porekadlo: “Ruka darcu neschudobnie.“ Ak máte možnosť, snažte sa dávať peniaze tým, čo majú málo a tým, čo to potrebujú. Nie je dôležitá suma, ale samotné obdarovanie.

Advertisements

15. Život je čertovsky krátky časový úsek. Nemíňajte ho na nadávanie, slzy, vulgarizmy a alkohol! Môžete činiť dobro, rodiť deti, odpočívať a robiť množstvo ďalších príjemných vecí.

16. Ak človek, ktorého máte radi, sa na vás nahneval a vy nie ste na vine, objímte ho a veľmi, veľmi pevne ho držte a on sa upokojí.

17. Ak je vám ťažko na duši a cítite sa sklesl, jednoducho si zaspievajte… Spievajte to, čo sa žiada vašej duši. Aj ona sa niekedy chce vyrozprávať …

18. Pamätajte si: Neexistuje jediné pravé náboženstvo, nie je najsprávnejšia viera, nie sú najmúdrejší pohanskí kňazi akýchkoľvek kultov. Boh je jeden. Boh je vrchol hory a rôzne viery a náboženstvá sú len cesty k tomuto vrcholu. Modlite sa ku komu chcete, ale vedzte, že vaším hlavným cieľom nie je byť bez hriechov, ale dosiahnuť a spoznať Boha.

19. Ak si sa rozhodol niečo robiť, nepochybuj o sebe. Strach ťa núti ustúpiť zo správnej cesty, a to je hlavný zdroj všetkého zla. Nestrácaj však nádej, ak na prvý pokus niečo nevyšlo. Každé malé víťazstvo nás približuje k veľkému.

20. Pamätajte si veľmi dôležitú vec pre život: Každému sa dostane podľa jeho zásluh. Nepúšťajte si problémy do Duše, do svojich myšlienok, vtedy sa problém nedostane do tela.

Advertisements

21. Život sa k vám môže otáčať tvárou, alebo iným miestom, ale málo ľudí chápe, že aj my sami ho otáčame. Všetky negatívne myšlienky, ktoré sú adresované iným, sa vracajú k vám. Aj akákoľvek závisť sa obracia smerom k vám. A potrebujete to? Žite pokojne a vyrovnane… Závidieť sa nesmie a nie je ani prečo. Ak má niekto veľké auto, to ešte neznamená, že bude mať krajšiu tvár… Zlato je špinavý kov, netreba mu závidieť. Častejšie sa usmievajte a aj na vás sa usmejú okoloidúci, blízki, aj sám život.

22. Chceš, aby si ťa vážili? Váž si aj ty iných. Na dobro odpovedaj dobrom, zlo si nevšímaj. Ten, kto urobil niečo zlé, bude viac trpieť tým, že si si to nevšimol.

23. Nepite! Ani kvapku. Alkohol škodí organizmu, mozgu, aj Duši. Ja nepijem už mnoho rokov, chvalabohu. Ak ste šaman alebo ezoterik alebo niekto, kto sa týmito vecami zaoberá a pijete, znamená to, že sa čoskoro vaša sila skončí, Duchovia vás potrestajú. Alkohol skutočne zabíja, nerobte hlúposti. Na relaxáciu máme saunu, na rozveselenie máme piesne, aby sme našli spoločný jazyk máme čaj a na to, aby sme sa zblížili so ženou máme predsa cukríky…

24. Nikdy nič neľutujte, je to zbytočné. Všetko, čo sa deje sa deje z vôle Duchov a vedie k lepšiemu.

25. Kamene, ktoré sa podobajú na zvieratá, sa bez obradov nesmú brať, lebo môžete privolať nešťastie. Ak ste taký kameň našli a chcete si ho odniesť, poproste ducha – pána toho miesta, či si môžete kameň zobrať a darujte mu niečo. Potom zakryte kameň bielou látkou…

Advertisements

26. Pri počúvaní dobrej hudby sa čistíte od negatívnej energie, ktorá sa vo vás nahromadila v priebehu dňa. Hudba je osobitá meditácia, ktorá vás môže harmonizovať.

27. Aby sa vám lepšie dýchalo, aby vás nebolelo srdce, naučte sa plakať…

28. Ak cítite, že je situácia neriešiteľná, zdvihnite ruku a potom ju prudko pustite so slovami „do čerta“ a ešte raz si to pomyslite. Ako hovoril Veľký „aj keď ťa zjedli, máš dve možnosti“.

29. Keď žena kupuje potraviny, kupuje budúce šťastné dni pre svoju rodinu. Každé čerstvé, pekné, zrelé a príjemne voňajúce ovocie alebo zelenina znamená deň šťastného a spokojného života tejto rodiny. Muž musí zasa zabezpečiť pre ženu peniaze, aby si mohla vybrať najkvalitnejšie potraviny. Rodina, ktorá šetrí na potravinách, sa stáva chudobnou a nešťastnou, jej šetrenie na potravinách je šetrením na šťastí svojich vlastných príbuzných.

30. Ak sa necítite dobre a niečo vás znepokojuje, začnite sa ladne pohybovať ako pri tanci. Vrátite tak svoju energiu do predošlých koľají a očistíte si myseľ od trápenia.