13 najmúdrejších rád, aké ste kedy počuli (vážne)


Niekedy sa zdá, že život je nespravodlivý. Niektoré okolnosti sú mimo našej kontroly a môžu nás negatívne ovplyvniť. Ľudia sa môžu správať hrubo, nečestne a zákerne. Naši najbližší nás môžu zradiť. Máme tendenciu vzdorovať skutočnej povahe sveta, a to nám spôsobuje veľkú bolesť, keď nastanú nepriaznivé situácie.

Práve čítam knihu Marka Aurélia Myšlienky k sebe samému, v ktorej sa hovorí o tom, ako sa vyrovnať s nepriaznivými okolnosťami. V tomto článku uvediem niekoľko úryvkov z tejto knihy a rozviniem jeho myšlienky. Dúfam, že vám to pomôže vyrovnať sa s nespravodlivosťou sveta.

1. „Máte moc nad svojou mysľou – nie nad udalosťami mimo vás. Uvedomte si to a získate silu“.

Hoci sa to niekedy zdá neuveriteľne ťažké, uvedomte si, že máte silu prekonať všetko, čo sa vám stane. Ľudia môžu získať neuveriteľnú silu tým, že prežijú udalosti, ktoré dramaticky ovplyvnili ich život.

2. „Šťastie vo vašom živote závisí od kvality vašich myšlienok“.

Pri pohľade na ľudí, ktorí sa zdajú byť menej šťastní ako my, si môžeme položiť otázku, ako dokázali nadobudnúť šťastie a spokojnosť. Šťastie súvisí s myslením. Nájsť zmysel života a cítiť vďačnosť môžeme rôznymi spôsobmi.

3. „Často som sa zamýšľal nad tým, ako je možné, že každý človek má rád sám seba viac ako všetkých ostatných, a pritom svoju vlastnú mienku o sebe si cení menej ako mienku ostatných“.

Keď všetko berieme osobne, v podstate súhlasíme s tým, čo bolo povedané na našu adresu. Negatívne poznámky druhých nás môžu zraňovať, aj keď sa nezakladajú na pravde a nezhodujú sa s našou mienkou o sebe. Musíme si uvedomiť, že poznámky iných ľudí na našu adresu odrážajú ich charakter, nie náš.

Advertisements

4. „Keď vás niekto obviňuje, tvrdí, že vás nenávidí, alebo vás kritizuje, obráťte sa k jeho duši, vstúpte do jeho vnútra a zistite, čo je to za človeka. Uvedomíte si, že sa nemusíte obávať toho, čo si o vás myslia“.

Musíte si uvedomiť, že to, ako sa k vám ľudia správajú, hovorí viac o nich ako o vás. Prečo by vás malo trápiť, že nejaký zlý človek o vás hovorí nepekné veci? Pre takých ľudí je prirodzené, že sa správajú nezrelo. Takéto správanie by vás preto nemalo prekvapovať ani znepokojovať.

5. „Koľko času ušetrí človek, ktorý nevenuje pozornosť tomu, čo hovorí, robí alebo si myslí jeho sused, ale stará sa len o to, ako sa správa on sám“.

Najlepší spôsob, ako jednať s ignorantmi, je vôbec si ich nevšímať. Starajte sa o svoje veci, aby ste ani nemali čas starať sa o to, čo o vás hovoria iní.

6. „Nikdy nedovoľte, aby vás znepokojovala budúcnosť. Ak to bude potrebné, postavíte sa jej s rovnakými zbraňami rozumu, s akými dnes čelíte prítomnosti“.

Rozvíjajte a posilňujte svoje schopnosti uvažovania, aby ste v budúcnosti neboli zaslepení nešťastnými okolnosťami. Nech sa vám stane čokoľvek, rozhodnite sa riešiť situáciu emocionálne inteligentným spôsobom.

7. „Zbavte sa pocitu, že ste zranený a zranenie zmizne samo od seba“.

Ľudia vám môžu ublížiť len vtedy, ak im to dovolíte.

Advertisements

8. „Najlepšia pomsta je nepodobať sa svojmu nepriateľovi“.

Zvoľte si dôstojnejšiu cestu. Ak vás ľudia chcú prinútiť klesnúť na ich úroveň, nedoprajte im túto radosť. Nech je váš úspech vašou najväčšou pomstou. Tým, že nebudete reagovať na urážky a útoky iných ľudí, ich odradíte.

9. „Vždy, keď chcete niekoho z niečoho obviniť, položte si túto otázku: Nie je vo mne niečo z toho, čo sa chystám kritizovať? „

Už ste si niekedy v zlej nálade vyliali zlosť na niekom, kto si to nezaslúžil? Boli ste niekedy na niekoho hrubý? Ohovárali ste niekedy niekoho za jeho chrbtom a kritizovali ho? Všetci sme niekedy v návale emócií robili také veci, ktoré sme neskôr ľutovali. Majte to na pamäti, keď sa budete cítiť urazený niekým iným.

10. „Prijímajte všetko, čo sa s vami deje. Veď čo by mohlo viac vyhovovať vašim potrebám?“

Všetko sa deje z nejakého dôvodu. Nemusí sa vám to páčiť. Napriek tomu sa všetko deje tak, ako to diktuje príroda. Akonáhle sa prestanete vzpierať tomu, čo sa s vami deje, a prijmete to, pocítite slobodu.

11. „Nemárnite zvyšok svojho života premýšľaním o susedoch, pokiaľ nejde o vzájomný prospech. Zaujímať sa o to, čo človek robí a prečo, alebo čo hovorí, čo si myslí, čo plánuje – skrátka čokoľvek, čo vás odvádza od pozornosti voči vládcovi vo vás – znamená stratu možnosti plniť nejakú inú úlohu“.

Starať sa o to, čo si o vás myslia a hovoria iní ľudia, vám nielen ubližuje, ale aj bráni sústrediť sa na to, čo je skutočne dôležité. Čím viac pozornosti im venujete, tým menej času vám zostáva na to, aby ste pozitívne ovplyvnili svoj vlastný život.

Advertisements

12. „Kto koná so zlým úmyslom, škodí sám sebe; kto koná nespravodlivo, pácha zlo sám sebe“.

Pamätajte na to, keď vás ľudia zradia alebo vám uškodia. V skutočnosti tým ubližujú sami sebe. Keď uvažujete o odplate, majte na pamäti, že všetko sa vám vráti ako bumerang.

13. „Prijímajte všetko, čo sa s vami deje, lebo čo by mohlo viac vyhovovať vašim potrebám? „

Niekedy sa dejú svinstvá.