12 málo známych zákonov karmy


Čo je to „karma“? V sanskrite toto slovo znamená „činnosť alebo akcia“. Na Západe je karmický zákon rovný Newtonovmu zákonu: „Sila pôsobenia sa rovná sile odporu“.

Keď premýšľate, hovoríte alebo konáte, používate na to vlastnú silu vôle. A hoci si to neuvedomujete, nejakú činnosť si tak či onak musíte pretrpieť.

Nezabezpečíme aby ste sa tomu utrpeniu vyhli ale ukážeme vám ako ho minimalizovať, aby ste si udržali schopnosť užívať si život a zákony karmy vám k tomu pomôžu.

Tu je 12 najzaujímavejších z nich:

1. Veľký zákon

– ,,Čo zasejete, to budete žať.“ Tiež známy ako: „Zákon príčiny a následku.“

Ak chcete dosiahnuť šťastie, mier, lásku a priateľstvo, potom by ste vy sami mali priniesť šťastie, pokoj, lásku druhým a byť im skutočným priateľom.

Čokoľvek vo vesmíre urobíte, vždy sa vám to vráti.

2. Zákon stvorenia

Život, to nie je len tak. Vyžaduje si našu účasť a naše úsilie.

Sme súčasťou jediného organizmu vesmíru. Naša podstata má nielen vonkajšiu, ale aj vnútornú stranu.
Kľúčom k „správnemu“ vnútornému stavu je nezávislosť od vonkajšieho sveta.

Buďte sami sebou a obklopujte sa ľuďmi a vecami, ktoré naozaj milujete. A vedome chcete, aby boli vo vašom živote.

3. Zákon pokory

Situáciu nezmeníte dovtedy, kým ju vy sami neprijmete.

Ak máme nepriateľov v kruhu vašich milovaných, črty alebo zvyky, ktoré nenávidíte, potom najlepšia vec, ktorú môžete urobiť, je zamerať sa na niečo iné.

Myslite často na priateľov, nie na nepriateľov. Život nie je o tom, že váš manžel hrubo nadáva ale o tom, že si spomeniete, že ho milujete pre jeho optimizmus.

4. Zákon rastu

Cesta je dôležitejšia ako cieľ.

Hlavné pre vás je, že ste sa zmenili a nevyrástli z vás ľudia mesta alebo technológií okolo vás.

Váš život a čas, ktorý vám bol daný, je v skutočnosti všetko, čo máte.

Ak niečo zmeníte na sebe alebo vo vašich srdciach, aj váš život sa zmení.

5. Zákon zodpovednosti

Kedykoľvek sa vo vašom živote niečo pokazí, dôvod hľadajte v sebe.

Ste zrkadlom toho, čo vás obklopuje. A to, čo vás obklopuje, je vaše zrkadlo. Toto je univerzálna pravda.

6. Zákon prepojenia

Aj keď robíte niečo, čo sa vám zdá nepodstatné, je to veľmi dôležité. Pretože všetky veci a javy vo vesmíre navzájom súvisia.

Každý krok provokuje ďalší krok. Tak sa tvoria zvyky.

Aby bola robota urobená, niekto ju musí začať.

Vaše kroky v minulosti netreba analyzovať. Konali ste tak, ako ste najlepšie vedeli, na základe údajov, ktoré ste v tom čase mali.

Minulosť, súčasnosť a budúcnosť sú vždy prepojené. Nie je tak ľahké obrátiť list a začať „od nuly“.

7. Zákon pozornosti

Nemôžete myslieť na dve veci naraz.

Ak sa vaše myšlienky sústreďujú na nájdenie niečoho dôležitého alebo duchovného, nezostáva vám v hlave priestor na chamtivosť alebo hnev.

8. Zákon dávania a pohostinnosti

Ak si myslíte, že je niečo pravdivé, potom by ste mali byť pripravení to preukázať na základe vlastnej skúsenosti. Ak na to nie ste pripravení, znamená to, že máte len názor, nie znalosti.

Viete len to, čo ste sa naučili v praxi.

9. Zákon tu a teraz

Analýza minulých a budúcich plánov, odvedie vašu pozornosť od toho, čo sa deje práve tu a teraz.

Staré myšlienky, staré vzorce správania a staré sny vám bránia nájsť niečo nové.

10. Zákon zmeny

História sa bude opakovať dovtedy, až kým sa z nej nepoučíte a nezmeníte vašu cestu.

Je hlúpe robiť to isté zakaždým a očakávať iné výsledky.

11. Zákon trpezlivosti a odmeny

Každá odmena si vyžaduje tvrdú prácu.

Trvalú hodnotu má len to, čo si vyžaduje neustálu prácu.

Skutočnou radosťou zo života je robiť to, čo musíte urobiť a vedieť, že skôr alebo neskôr dosiahnete váš cieľ.

12. Zákon významnosti a inšpirácie

Dostanete len to, čo si zaslúžite.

Skutočná hodnota niečoho sa rovná energií a sile, ktorú do nej vložíte.

Akýkoľvek príspevok k vášmu blahu je prínosom pre všeobecný blahobyt.

Iba ten, kto miluje dať, je schopný vzbudiť nadšenie.