Múdry príbeh o dvoch vlkoch


– Každý človek počas svojho života zvádza vnútorný zápas. Je to preto, že v nás žijú dvaja vlci, začal svoje rozprávanie múdry Ind.

– Ako to? Dvaja vlci? Spýtal sa malý chlapec a jeho tvár žiarila detskou zvedavosťou.

– Jedným z nich je ZLO. To je strach, hnev, závisť, rozhorčenie, pýcha, chamtivosť, ego, zmyselnosť, arogancia, súcit a vina. Ale ten druhý vlk je DOBRO. Stelesňuje: radosť, mier, lásku, nádej, milosrdenstvo, štedrosť, pravdu a vieru! – odpovedal starý Ind.

-Ktorý vlk z nich vyhráva, dedko? – spýtal sa chlapec a bolo zrejmé, že sa nemôže dočkať, až zistí pravdu.

-Vždy vyhráva ten vlk, ktorého kŕmite! – odpovedal dedko a usmial sa.