Prosba, ktorú Boh neodmietol človeku


Poprosil som Boha, aby potrestal môjho nepriateľa a Boh mi povedal:

„Nie. Je predurčený stať sa tvojím najlepším priateľom.“

Poprosil som Boha, aby mi daroval trpezlivosť a Boh mi povedal:

„Trpezlivosť je výsledkom skúšok. Nedáva sa, treba sa jej učiť. „

Poprosil som Boha, aby ma zbavil pýchy a Boh mi povedal:

„Nie. Pýchy nemožno zbaviť. Treba sa jej zriecť“.

Advertisements

Poprosil som Boha, aby mi daroval šťastie a Boh mi povedal:

„Nie. Ja dávam požehnanie a to, či budeš šťastný, záleží na tebe. „

Poprosil som Boha, aby mňa a mojich blízkych ochránil pred bolesťou a Boh mi povedal:

„Nie. Trpíme a prekonávame utrpenie spoločne. „

Poprosil som Boha o duchovný rast a Boh mi povedal:

„Nie. Duch musí rásť sám a ja ho budem vždy podporovať.“

Prosil som Boha, aby mi pomohol milovať iných tak, ako On miluje mňa a Boh mi povedal:

„S radosťou! Ó, konečne si pochopil, o čo máš prosiť.“