Pre dokonalú angličtinu potrebujete tieto dve veci


Neverte nikomu, kto tvrdí, že nemá nadanie učiť sa cudzie jazyky. Môže tak hovoriť iba darebák, ktorému vyhovuje, že tak môže skryť svoju lenivosť pod slovo „neschopnosť“.

Časy v angličtine s príkladmi

Každý, kto začal študovať angličtinu, čelí problému porozumenia časov. Existujú štyri typy slovies v angličtine – jednoduchý čas (Simple / Indefinite), priebehový (Continuous / Progressive), predprítomný čas (Perfect) a predprítomný čas priebehový (Perfect Continuous). Zároveň je možné každú z týchto foriem použiť v troch časoch: súčasnosť (Present), budúcnosť (Future) a minulosť (Past).

Povieme vám, ako pochopiť základný kameň úrazu anglickej gramatiky s minimálnou stratou nervových buniek.

V tejto tabuľke sa zohľadňuje koordinácia časov v anglickom jazyku, takže namiesto obvyklých 12 má 16 časov. Pravidlá opisujú štruktúru viet minulých udalostí, ktoré odkazujú na fakty z budúcnosti: „Myslel som, že bude …“ alebo „A povedal som ti …“.

Nemusíte si dokola opakovať frázy aby ste si nevytvorili chaos v hlave! Doprajte si 10 minút a robte to každý deň. Prax ukázala, že najlepšie výsledky boli dosiahnuté s pravidelnými, krátkymi úlohami (čítanými: denne). Systematický prístup vždy vyhrá nad najintenzívnejším, ale nevyspytateľným systémom.

Predtým, ako začnete študovať, nezabudnite na opis životných situácií. Napíšte si ich na papier jednoduchými vetami. Na jeden deň stačí 15 situácií. Vždy si hovorte nahlas každú vetu. Mentálne si predstavte, aké časové obdobia dané vety zahŕňajú a v akom kontexte sa to deje. Obrazné myslenie umožní mozgu rýchlejšie vnímať a reprodukovať slovami vaše myšlienky a emócie.