Čo o vás môže prezradiť dĺžka vašich prstov


Pozrite sa na obrázok. Rozhodnite sa, ktorý z troch variantov – A, B alebo C – patrí Vám. Prezrieť si treba ľavú ruku.

1. А – ste milý človek, ale pragmatický

Ak je váš prstenník trochu dlhší než ukazovák, znamená to, že pôsobíte prinajmenšom ako očarujúci a príťažlivý človek pre väčšinu ľudí.

Takíto ľudia bývajú rozhodní, odvážni, často sa podujímajú na riskantné kroky. Zároveň sú rozumní, môžu sa popýšiť jasným logickým myslením a správne vyskladanými úvahami.

Takíto ľudia si vedia ľahko poradiť s krížovkami, s ľahkosťou a rýchlo dokážu riešiť akékoľvek logické úlohy. Je tu ešte jeden zaujímavý fakt – takíto ľudia zarábajú viac než ostatní. Mladé ženy by si mali u mužov všímať dĺžku prstov, ale aj obrúčku na prstenníku. Ak tam obrúčka nie je, máte šancu spojiť svoj život s takým mužom, ktorý spravidla býva úspešný.

Medzi takýmito ľuďmi bývajú najvýznamnejší vedci, inžinieri a najlepší vojaci z povolania.

Vedci z Cambridgeskej univerzity zistili, že dlhší prstenník v porovnaní s ukazovákom svedčí o tom, že týmto ľuďom praje šťastena, keď pracujú ako obchodníci na burze. Počas výskumu títo ľudia dokázali za jeden a pol roka zarobiť 11-násobne viac než ich kolegovia s krátkym prstenníkom. Túto skutočnosť cambridgeskí vedci dávajú do súvisu aj s hladinou testosterónu.

Výskumy ukázali, že tí muži, ktorí majú ukazovák kratší než prstenník, bývajú úspešnejší na poli lásky a športu. Je to pravda. Veď testosterón má vplyv nielen na agresivitu, ale aj na mužskú potrebu dobýjať, víťaziť, dominovať v ženskej spoločnosti. No a tieto charakteristiky sú vlastné športovcom a donchuanom.

Psychológovia z univerzity v meste Bath (Аnglicko) porovnávali dĺžku prstov a výsledky testu SAT (štandardizovaný test schopností učenia sa) u 7-ročných žiakov. Vysvitlo, že čím dlhší majú prstenník, tým lepšie majú výsledky v testoch z matematiky a priestorového myslenia, no o to horšie boli výsledky pri slovných úlohách.

2. В: To hlavné vo vás je vaše ego

Tí ľudia, ktorí majú prstenník kratší než ukazovák, bývajú často namyslení. Vystačia si sami a pokojne si môžu v osamotení vychutnávať len vlastnú spoločnosť. Takíto ľudia nie sú radi, keď ich niekto vyrušuje. Zvyčajne, ale takmer nikdy, ako prví nepožiadajú o ruku, ani nepodajú nejaký návrh. Týka sa to vzťahov, ale aj podnikania. Napriek tomu si cenia pozornosť, dobre im padne vypočuť si komplimenty a pochvalu.

Ak má muž ukazovák dlhší než prstenník, máva sklony k homosexualite. Okrem toho takíto muži zriedkakedy dosahujú veľké úspechy v podnikaní a športe.

3. С: Vašou hlavnou črtou je nekonfliktnosť

Ľudia, ktorí majú takýto pomer dĺžky prstov, bývajú veľmi dobrí a mierumilovní, neznášajú konfliktné situácie a všemožne sa usilujú vyhýbať sa im. Majú radi poriadok a v bežnom živote majú veci dôkladne logicky premyslené. Zvyčajne nájdu spoločnú reč s každým, sú komunikatívni. Sú veľmi oddaní vo vzťahoch, ale rovnako sú oddaní tomu, čomu sa venujú, práci a priateľom.