Ako zistíte kto presne vás sleduje cez smartfón


Bez ohľadu na to, čo robíme, bezpečnosť zostáva našou najvyššou prioritou, píše Anonymous.

Pod slovom bezpečnosť, sa myslí ochrana pred škodami a ďalšími nežiaducimi dôsledkami. Bezpečnosť potrebujú všetci. Dokonca aj smartfóny.

Smartfóny používane na hry, hovory, chaty atď., ale zamýšľame sa niekedy nad hroziacim nebezpečenstvom?

Žiadnu paniku! Pomôžeme vám.

Vďaka týmto kódom poľahky zistíte či sú vaše dáta chránené a či niekto nedokáže sledovať váš smartfón.

*#21#

Táto kombinácia čísel a symbolov prezradí, či je na váš smartfón napojené presmerovanie hovorov, SMS správy a ďalšie oznamy. Zadajte tento kód a na displeji sa zobrazí číslo, na ktorom sa uskutočňuje prenos dát a stav pre rôzne typy presmerovania.

Advertisements

Spomeňte si, nepožičali ste náhodou mobil nejakému cudziemu človeku, hoc i na jeden telefonát? Ak áno, existuje riziko, že informácie o mieste bydliska, každodennej rutine a sociálnom okruhu mohli uniknúť do zahraničia. Finančné prostriedky vašej elektronickej peňaženky sú tiež ohrozené, ak na prístup k nim používate heslo z mobilného telefónu.

*#62#

Tento kód zobrazuje, kam sa presmerujú prichádzajúce hovory a SMS správy z vášho telefónu, keď sa vám účastníci telefonátu nemôžu dovolať. V najlepšom prípade budú hovory presmerované vo formáte hlasovej pošty na číslo vášho mobilného operátora.

##002#

Výberom tejto kombinácie môžete zakázať všetky presmerovania, ktoré boli predtým nakonfigurované v telefóne. Kód je univerzálny a platí pre každý jeden smartfón. Naozaj sa odporúča, pamätať si ho pred odchodom do inej krajiny alebo regiónu pretože vďaka nemu vám pri službe roaming už nebudú účtované peniaze za hovory, ktoré sú štandardne prenesené do hlasovej schránky.

*#06#

Kód, ktorý poskytuje informácie o identifikačnom telefónnom čísle, tzv. IMEI (International Mobile Equipment Identifier).

Advertisements

Ak poznáte medzinárodné identifikačné čísla, môžete napríklad nájsť telefón, ktorý vám bol odcudzený. Vždy keď je mobilné zariadenie zapnuté, automaticky prenáša svoj IMEI do siete mobilného operátora, nehľadiac na to, či sa v smartfóne nachádza vaša SIM karta alebo SIM karta niekoho iného.

Ako sa chrániť pred hekermi a špiónmi

Použite Messenger, ktorý je kompletne krytý pred inými softvérmi ako: Telegram, Chare, Wickr, Signal.

Neinštalujte do telefónu neznáme programy, sledujte všetky nainštalované aplikácie a ak je to možné, využite viacstupňové uzamykacie systémy. Neklikajte na podozrivé odkazy a nenabíjajte telefón z podozrivých „bezplatných“ zdrojov.

Len s vaším súhlasom má mobilný operátor právo sledovať váš telefón. Stránky a aplikácie, ktoré umožňujú monitorovať polohu iných ľudí, patria hekerom. Buďte opatrní!

Advertisements

Ponúkame zoznam užitočných kódov pre Android (ak máte iPhone, potom sa ospravedlňujeme

*#*#4636#*#* Informácie o telefóne, batérii a štatistike používania.
*#*#7780#*#* Obnoviť nastavenia. Odinštalovať aplikácie.
*2767*3855# Úplne obnoviť nastavenia. Preinštalovať programové vybavenie.
*#*#34971539#*#* Kompletné informácie o fotoaparáte.
*#*#273283*255*663282*#*#* Rýchle zálohovanie multimediálnych súborov.
*#*#197328640#*#* Testovací režim servisnej činnosti.
*#*#232339#*#* / *#*#526#*#* Testovanie bezdrôtovej siete.
*#*#232338#*#* Wi-Fi Mac adresa.
*#*#1472365#*#* Rýchly test GPS.
*#*#1575#*#* Rôzne GPS testy.
*#*#0283#*#* Test spätnej väzby.
*#*#0*#*#* Test LCD displeja.
*#*#0673#*#* / *#*#0289#*#* Zvukový test.
*#*#0842#*#* Test vibrácii a podsvietenia.
*#*#2663#*#* Verzia dotykového displeja.
*#*#2664#*#* Test dotykového displeja.
*#*#0588#*#* Test priblíženia senzora.
*#*#3264#*#* Verzia pamäte RAM.
*#*#232331#*#* Bluetooth test.
*#*#8255#*#* Test služby Google Talk.
*#*#1234#*#* Informácie o programovom vybavení.
*#*#1111#*#* Verzia softvéru FTA.
*#*#2222#*#* Železná verzia FTA softvéru.
*#*#44336#*#* Čas montovania.
*#06# IMEI.