Znaky toho, že ste úprimný človek s vysokými mravnými hodnotami


Skutočných ľudí je medzi nami, žiaľ, málo. Napriek tomu existujú. Ich dobré skutky, vrúcna láska či hoci len obyčajná prítomnosť rozjasňujú tento svet a robia ho lepším. Lenže čo konkrétne robí človeka úprimným?

1. Ste dobrý ku všetkým: k priateľom, príbuzným aj k neznámym ľuďom:

Nezáleží na tom, či toho človeka poznáte alebo nie. Ste dobrý vo svojej podstate. Vychádzate v ústrety tým, čo potrebuje vašu pomoc. Aj keď je to náhodný neznámy, s ktorým ste sa stretli na ulici alebo počas ciest, nenecháte ho samého v jeho trápení.

2. Ste voči sebe čestný, a to aj vtedy, keď nastali zlé časy:

Môžete sa ocitnúť v mimoriadne ťažkej situácii, keď by bolo jednoduchšie skryť sa pred klamstvom vôkol vás alebo pred nespravodlivosťou. Lenže to vy nikdy nespravíte. Budete sa pokúšať urobiť všetko možné, aby ste našli východisko zo situácie a venujete tomu všetky svoje sily a odhodlanie.

3. Nemáte rád dramatické scény:

Neradi robíte scény a neradi sa do nich zapájate. Ako zodpovedný dospelý človek neznášate komplikácie. Problémy riešite pomocou logiky a snažíte sa vyhýbať tým ľuďom, ktorí sa vyžívajú vo vyvolávaní škandálov.

4. Nie ste predpojatý:

Môžete mať dobrý vzťah k ľuďom, ale z nejakého dôvodu je pre vás ťažké s nimi komunikovať. Napriek tomu sa vždy snažíte v rovnakej miere venovať čas všetkým a nikoho neignorovať. Jednoducho máte v povahe správať sa k ľuďom tak, ako si to zaslúžia.

5. Ľudí obdarúvate, ale nečakáte za to nič na oplátku:

Život nie je založený na zásade „daj – zober“. Obdarovávate iných preto, že Vám to spôsobuje potešenie. A nerobíte to preto, aby ste za to niečo dostali. Od ostatných neočakávate nič, pretože dávať radosť iným je kľúčom k vášmu šťastiu.

6. Radšej konáte, než rozprávate:

Ľudia vás posudzujú podľa vašich skutkov. Preto sa aj vaša osobnosť odráža v tom, čo robíte. Nerád plytváte časom na prázdne reči. Viac sa vám páči robiť niečo užitočné, pretože vám to prináša nielen morálne zadosťučinenie, ale to z nás robí aj lepšieho človeka.

7. Ste zodpovedný:

Rád beriete na seba zodpovednosť. Ľudia závisia od toho, ako rozhodnete, a to v tých najrozličnejších situáciách. Tu je všetko jasné.

8. Neodsudzujete:

Vždy nachádzate v ľuďoch len to najlepšie a nikdy nikoho neodsudzujete. Namiesto toho, aby ste sa zamerali na ich negatívne vlastnosti, šírite vo svojom okolí optimizmus.

9. Máte vyvinutý silný zmysel pre sebaúctu:

Bez ohľadu na to, čím sa zapodievate, alebo ako sa k vám ľudia správajú, nikdy sa neskompromitujete tak, aby ste stratili sebaúctu. Je to pre vás mimoriadne dôležité a ste ochotný podstúpiť čokoľvek, aby ste si zachovali čistý štít.

10. Poznáte vlastné hranice:

Nepokladáte sa za superhrdinu. Poznáte vlastné nedostatky a hranice. Preto vždy vykonávate len takú prácu, na akú vám stačia sily a možnosti. Takže medzi vaše vlastnosti nepatrí zveličovanie vlastnej dôležitosti.

11. Ste nezávislý a kráčate po tej ceste, ktorú ste si sám vybrali:

Od nikoho nezávisíte. Ste naučený sám niesť zodpovednosť za vlastný život. Vďaka tomu ste mimoriadne sústredený človek, pretože viete, čo presne chcete dosiahnuť.