„Všetko čo urobíte, sa vám vráti,“ poučný príbeh


Na začiatku dvadsiateho storočia sa jeden škótsky farmár vracal domov a práve prechádzal okolo močiaru, keď zrazu začul volanie o pomoc. Farmár sa ponáhľal na pomoc. Uvidel chlapca, ktorý uviazol v hroznej močiarnej priepasti a pomaly sa zabáral do bahennej kaše.

Chlapec sa pokúšal dostať z hroznej masy močiaru, ale každý jeho pohyb ho posúval bližšie k smrti. Chlapec bol vydesený a zúfalo kričal.

Farmár rýchlo odťal hrubý konár, opatrne sa priblížil a podal topiacemu sa záchrannú halúzku. Chlapec sa zachytil a vyliezol na bezpečné miesto. Triasol sa a dlho nedokázal upokojiť svoje slzy, ale hlavná vec bola, že bol zachránený!

,,Poď, pôjdeš do môjho domu,“ navrhol farmár. – Musíš sa upokojiť, vysušiť a zohriať.

„Nie, nie,“ pokrútil hlavou chlapec, „otec na mňa čaká.“ Určite sa už o mňa bude báť.“

Chlapec vďačne pozrel do očí svojho záchrancu a utiekol …

Ráno farmár uvidel, že k jeho domu prichádza bohatý kočiar ťahaný luxusnými čistokrvnými koňmi. Z koča vystúpil bohato oblečený pán a opýtal sa:

,,Zachránili ste včera život môjho syna?“

,,Áno, zachránil ,“ odpovedal farmár.

,,Koľko vám dlžím?“

,,Neurážajte ma, pane.“ Nič mi nedlžíte, urobil som len to, čo by urobil každý normálny človek.

,,Nie, nemôžem to nechať len tak, pretože môj syn je mi veľmi drahý. Povedzte si akúkoľvek sumu,“ trval na svojom návštevník.

,,Nechcem viac hovoriť o tejto téme. Dovidenia.“ – Farmár sa otočil k odchodu. Vtedy jeho synček vyskočil na verandu.

,,To je váš syn?“ Spýtal sa bohatý hosť.

,,Áno,“ odpovedal hrdo farmár a hladil chlapca po hlave.

,,Pozrite, urobíme to tak. Vezmem vášho syna so sebou do Londýna a zaplatím mu vzdelanie. Ak je taký ušľachtilý ako jeho otec, potom ani vy, ani ja nebudeme ľutovať toto rozhodnutie.“

Uplynulo niekoľko rokov. Farmárov syn vyštudoval strednú školu, potom lekársku univerzitu a čoskoro sa jeho meno stalo svetovo známe ako meno osoby, ktorá objavila penicilín. Volal sa Alexander Fleming.

Krátko pred vojnou doviezli syna toho istého bohatého pána na jednu z najbohatších londýnskych kliník s najťažšou formou zápalu pľúc.

Čo si myslíte, kto tentoraz zachránil jeho život? – Podľa legendy to bol penicilín, ktorý objavil Alexander Fleming.

Meno bohatého pána, ktorý vychovával Fleminga, bol Randolph Churchill. Jeho synom bol Winston Churchill, ktorý sa neskôr stal premiérom Anglicka.

Winston Churchill raz povedal: „Všetko, čo urobíte, sa vám vráti.“