Vážte si svojich rodičov a buďte im vďační


Podľa vedeckej astrológie prináša úcta k otcovi, človeku úspech a veľa šťastia v jeho kariére a spoločenských aktivitách, ako aj dôveru a stabilitu v živote.

Ak vyjadrujeme úctu k mame, do života nám to vnesie pokoj, spokojnosť, jemnosť a starostlivosť pri styku s okolím.

Múdre knihy často hovoria, že ak dieťa nerešpektuje a nemiluje svojich rodičov, potom vyzerá ako mladý strom bez koreňov alebo ako potok, ktorému vyschol zdroj.

Navyše, ako povedal staroveký grécky mudrc Pittak: „To, čo urobíte pre svojich rodičov vy, očakávajte aj od svojich detí.“

Azda najdôležitejším spôsobom, ako oceniť rodičov, je odpustiť im. Musíme si priznať, že neexistujú dokonalí rodičia. Tak či onak, rodičia nedokážu splniť očakávania svojich detí.

Rodičov si vážime, keď ich žiadame o radu v rôznych životných situáciách. Nie je hanba spoliehať sa na rady starších a múdrosť ich šedín, keď potrebujeme v živote robiť dôležité rozhodnutia.

Ďalším spôsobom, ako vzdať úctu rodičom, je rešpektovať ich. Mali by sme hovoriť o rodičoch s láskou. Mať pre nich milé slová, keď sú nažive, a hovoriť o nich pekne, aj keď už nie sú medzi nami.

Čo ešte znamená slovo „rešpektovať“? Najvyššou formou úcty je vďaka. Preto si vážte svojich rodičov a buďte im vďační!