Prečo sa k vám ľudia správajú ako k nule, keď ste k nim veľmi dobrý


Od detstva nás učia, aby sme na zlo neodpovedali zlom. Hovoria nám, aby sme na zlo reagovali dobrom. Učia nás, že dobrota je najlepší spôsob riešenia konfliktov, pretože láska vždy zvíťazí.

Podľa psychológa Clifforda Lazaru však takýmto správaním len násilníkovi signalizujete, že ak bude voči vám naďalej agresívny, získa to, čo chce.

Existuje na to logické vysvetlenie – takzvaný zákon efektu. Spočíva v tom, že ľudia majú tendenciu opakovať také správanie, ktoré im umožňuje uspokojiť ich potreby a naopak, vyhýbať sa činnostiam, ktoré nevedú k želanému výsledku. Ak sa teda k niekomu, kto sa k vám neustále správa zle, budete správať neadekvátne milo, dáte mu tým najavo, že jeho neprijateľné správanie vzbudzuje k nemu… vašu lásku. Inými slovami, neustálym prejavovaním láskavosti v reakcii na hrubosť alebo agresivitu povzbudzujete danú osobu k tomu, aby sa aj naďalej správala nepríjemne.

Samozrejme to neznamená, že musíte stratiť nervy zakaždým, keď stretnete niekoho, kto sa správa neprijateľne. Je však veľmi dôležité si uvedomiť, že niekedy ste až príliš dobrí. Ak sa vám niečo nepáči, je dôležité to ihneď povedať.

Advertisements

Často sa stáva, že človek, ktorý je vždy a ku všetkým dobrý, sa len všemožne snaží vyhnúť konfliktu. To však nie je správna cesta. Na nezdvorilosť netreba reagovať tak, že sa budete správať ako hulvát. Ak je to však potrebné, musíte sa vedieť brániť. Musíte sa vedieť obhájiť, aj keď vznikne konflikt, ktorému ste sa tak veľmi chceli vyhnúť.

Spomeňte si na citát: „Blahoslavení krotkí, lebo oni budú dediči zeme“.

Táto biblická veta však neznamená, že musíte vždy nastaviť druhé líce. Ak by ste to robili stále, čoskoro budete mať tvár samú modrinu!

Ako si vybudovať zdravé sebavedomie a zabrániť tomu, aby sa k vám ľudia správali hrubo alebo agresívne:

1. Nedajte ľuďom príležitosť, aby sa k vám správali spôsobom, ktorý je vám nepríjemný.

2. Herec Alan Alda má jednu veľmi dobrú radu: „Buďte k druhým ľuďom úprimní, ale priateľte sa s nimi len dovtedy, kým sú oni úprimní k vám“.

3. Naučte sa brániť a v rozumných medziach trvajte na svojom.

4. Nedovoľte, aby boli druhí voči vám drzí.

Advertisements

5. Ak sa k vám niekto správa neslušne a neprijateľne, povedzte mu to. Nemusíte sa usmievať a tváriť sa, že je všetko v poriadku.

Myslite pozitívne, robte správne veci, cíťte sa dobre! A všetko bude v poriadku!