Ako skutočne prepáčiť a odpustiť


Ak sa chceme zbaviť negatívnych pocitov, musíme vedieť odpustiť. Odpustenie však nie je pre mnohých ľudí ľahké. Prečo je to také zložité?

„Keď sa s nami zaobchádza veľmi nespravodlivo, mali by sme mať nástroje na riešenie tohto problému, aby nás následky tejto krivdy nepoškodili.“ Robert Enright

Všetci vieme, aká je to bolesť. Každý z nás aspoň raz v živote zažil silnú duševnú bolesť spôsobenú zradou. Patrí tu: podvod, nevera, zrada, narušená dôvera, zosmiešňovanie … A tak by sme mohli pokračovať… V každom prípade, nakoniec zostane len bolesť, ktorá sa môže liečiť aj roky.

Keď prežívame bolesť, správame sa inak. Niektorí z nás sa ju snažia utíšiť, iní to riešia krikom. Ale negatívne emócie na dlhú dobu môžu narušiť psychickú pohodu človeka. Musí sa zlikvidovať, čo si vyžaduje skutočné úsilie a čas.

Musíte pochopiť, že odpustiť neznamená, zabudnúť a ísť ďalej. Odpustenie je oslobodenie od ničivých účinkov vlastného rozhorčenia. Prepustíte páchateľa a zbavíte ho možnosti ovplyvniť vás. A toto je nepochybne najlepšia voľba!

Nech sa páči, 10 rád od doktora Roberta Enrighta, ktoré vám v tomto procese pomôžu.

1. Pochopte, že odpustiť je možné

Nemôžete odpustiť, ak si myslíte, že odpustenie je v zásade nemožné. Musíte pochopiť a prijať skutočnosť, že riešenie vašich problémov a zbavenie sa bolesti nastane iba vďaka odpusteniu.

2. Odpúšťajte ľahko

Nikomu nemôžete skutočne odpustiť, ak sa k tomu donútite. Najdôležitejšie je, aby ste ochotne urobili toto rozhodnutie.

3. Urobte si zoznam všetkých, ktorí vás urazili

Urobte si zoznam všetkých, ktorí vám v minulosti uškodili, od detstva až po súčasnosť. Tí, ktorí vás najviac urazili, by mali byť na prvom mieste zoznamu a potom v zostupnom poradí. Následne začnite odpúšťať ľuďom zo spodnej časti zoznamu a pokračujte v práci smerom nahor.

4. Osloboďte sa od hnevu

Nie je potrebné dusiť v sebe emócie a hnev. Musí byť vyslovený, vypustený na povrch a v prípade potreby aj vykričaný. Musí sa to však uskutočniť v prítomnosti skúsených ľudí.

5. Začnite s aktom odpustenia

Keď sa vzdáte vášho hnevu, uvoľníte sa a tým pádom budete môcť premýšľať o odpustení. Keď si uvedomíte, že pocit hnevu, bolesti a nešťastia bolí na prvom mieste, môžete začať proces odpúšťania.

6. Postavte sa na miesto osočovateľa

Tento krok zahŕňa premýšľanie o inej osobe a pozeranie sa na problém z jej uhla pohľadu. Opýtajte sa sami seba, čím ste jej uškodili? To čo vám urobila ona bolo náhodne alebo úmyselné?

7. Každý má právo urobiť chybu

Každý robí chyby. Vy aj osoba, ktorá vám ublížila, obaja trpíte, a obaja ste nespravodliví.

8. Obmäkčite svoje srdce

Aj keď je vaše srdce tvrdé ako skala, musíte nájsť v sebe omrvinky súcitu. Len tak dokážete druhému odpustiť.

9. Prijmite bolesť

Je normálne cítiť bolesť. Je to nevyhnutné pre proces odpustenia a oslobodenia, hovorí Dr. Enright. Okrem toho vás to môže ešte viac posilniť.

10. Nájdite opäť seba samého

Keď bolesť pominie, začína sa obdobie znovuzrodenia. Počas tohto obdobia sa znovu objavíte, nájdete svoj nový cieľ, silu a šťastie. Pochopíte, prečo sa všetko stalo tak, ako sa to stalo.

Prijať a odpustiť, je skutočne obrovská duševná práca. Jej výsledkom je však magický pocit úľavy, schopnosť slobodne dýchať a pohnúť sa vpred.