„Ak ste dobrý človek, určite na vás budú útočiť …“


,,Ak ste dobrý človek, určite na vás budú útočiť …“ Bez nejakej príčiny. Ide o tzv. spasiteľský komplex, ktorý sa prejavuje hlavne u zlých, neprajných a agresívnych ľudí, ktorým ste neurobili nič zlé.

Ako povedal Jung, ide o chemickú reakciu, ktorá má s vami osobne malý vzťah. Tak na vás reagujú. tí, ktorých srdce je plné čierneho hnevu, závisti, nenávisti. Počnúc zlým vrátnikom a končiac vysokopostaveným úradníkom.

Spasiteľ? No tak skús spasiť samého seba! Teraz zažijeme vašu láskavosť. Napľujeme vám do tváre alebo od chrbta: ,,proroci tí, ktorí vás zasiahnu.“ Vyvedieme vás z rovnováhy, zmiešame s odpadom aby ste sa stali rovnako zlí ako sme my!

Ak ste neustále nabádaný k tomu aby ste aj bezdôvodne konali zlo – pravdepodobne ste dobrým a slušným človekom. Zlí ľudia to nedokážu tolerovať pretože im to spôsobuje bolesť a utrpenie. Hľadajú spôsob ako vám ublížiť či úderom vás zraniť. Jednoducho túžia po tom aby ste boli nahnevaný a kričali. Alebo plakali – aj to je zaručená forma poníženia.

Advertisements

Zlí ľudia zabúdajú na to, že láskavosť a slabosť sú dve rôzne veci. A ak má človek dosť sily na to, aby bol milý, trpezlivý, pokojný – má aj silu na to, aby sa postavil sám za seba. To útočníkov vždy prekvapí a zneistí. Tí sa boja útočiť na iné zlé osoby aby nedostali cez držku. Aha, aký je zlý. Pre dobrých – úplne nebezpečný. Je to veľká chyba, verte mi.

Dobrý človek si svoju dobrotu uvedomuje. Je to jeho voľba. A nepramení v slabosti alebo hlúposti ale v láske a spokojnosti. Schopnosť podporovať druhých nepochádza zo slabosti. Ale z obrovskej vnútornej sily, ktorá zlo nepozná, rovnako ako zlí ľudia nepoznajú šťastie, prosperitu, radosť a lásku. O tom len čítali v knihách. Alebo videli vo filmoch. Alebo im o tom známi povedali. Každopádne nikto z nich tieto pocity nikdy nezažil.

Preto sú takí nahnevaní pri pohľade na vás. Preto sú podlé a neočakávané útoky znakom toho, že svoju prácu robíte dobre. Buďte láskaví a podporujte ostatných.