9 vecí, ktoré by ste svojmu dieťaťu nikdy nemali zakazovať


1. Klásť otázky

Keď malé dieťa rastie a spoznáva svet, je prirodzené, že má veľa otázok. Pre rodičov pochopiteľne nie je ľahké prekonať večernú únavu a nájsť si pre svoje deti čas a energiu. Čas strávený s deťmi, odpovedaním na ich otázky, čítaním a hraním sa napomáha nielen rozvoju samotného dieťaťa, ale aj nám vytvoriť si silné puto a udržať si láskyplný vzťah s deťmi, aj keď vyrastú.

2. Plakať

Malé deti prežívajú oveľa intenzívnejšie všetko, čo sa s nimi deje. A je úplne normálne, že sa dieťa rozruší. Nezakazujte svojmu dieťaťu plakať a nehovorte mu, že je to hanba. Namiesto toho mu pomôžte pochopiť vzniknutú situáciu, vysvetlite mu príčinu plaču a ako sa to dá napraviť.

3. Byť lakomé

Dieťa má plné právo nakladať so svojimi vecami rovnako ako dospelí, preto ho nezahanbujte za to, že je lakomé. A už vôbec nehovorte také veci ako: “ Vidíš, všetci sa ti smejú, že si lakomý.

4. Hovoriť „nie“

Dieťa nie je náš podriadený, ale člen rodiny. Zakázať mu, aby s niečím nesúhlasilo, je porušovaním jeho hraníc. Vymyslite spôsob, ako sa s ním dohodnúť alebo mu vysvetliť, prečo by malo niekedy urobiť to, čo sa mu nechce.

5. Robiť hluk

Nebráňte deťom užívať si svoje detstvo. Nechajte ich, nech si vonku pospevujú pesničky a robia hluk. Napokon, detstvo je obdobie v ich živote, ktoré sa už nikdy nezopakuje.

6. Báť sa

Malé deti sa môžu báť lekára a injekcie alebo neznámeho príbuzného, aj to je úplne prirodzené. Namiesto toho, aby ste ich zahanbovali za to, že sa boja, je lepšie vysvetliť dieťaťu, prečo by sa nemalo báť, držať ho za ruku alebo ho objať, aby vedelo, že ste pri ňom.

7. Mať tajomstvá

Čím sú deti staršie, tým viac potrebujú súkromie. Samozrejme, rodičia by mali mať kontrolu nad životom svojho dieťaťa, ale musia rešpektovať jeho osobné hranice. Napokon, dôvera dieťaťa je to najcennejšie a neoplatí sa ňou riskovať tým, že prezradíte detské tajomstvá alebo budete čítať schované denníky.

8. Hnevať sa a závidieť

Dieťa je taká istá ľudská bytosť ako dospelý človek a tiež má právo prežívať negatívne emócie: hnev, závisť a podobne. Rodičia si musia uvedomiť, že v tomto veku dieťa ešte nemá plne vyvinutú pevnú vôľu, a preto sa oveľa ťažšie dokáže ovládať. To, že nám nejaká emócia pripadá „zlá“, ešte neznamená, že by ju dieťa malo okamžite prestať prejavovať.

9. Mýliť sa

Každý sa bojí urobiť chybu a ešte viac sa bojí, keď ho dospelý poháňa alebo mu nadáva, že si zle zapol zips na bunde. Niet preto divu, ak dieťa už nikdy nebude chcieť samo niečo vyskúšať.