Životné múdrosti Bernarda Shawa


1. Svet sa skladá z darebákov, ktorí chcú mať peniaze bez práce, a hlupákov, ktorí sú ochotní pracovať bez toho aby zbohatli.

2. Tanec je vertikálnym vyjadrením horizontálnej túžby.

3. Nenávisť je pomsta zbabelcov za strach, ktorí zažili.

4. Nemáme právo konzumovať šťastie bez toho, aby sme ho vyprodukovali.

5. Ideálny manžel je muž, ktorý verí, že má ideálnu manželku.

6. Dokázať vydržať osamelosť a dokonca mať z nej potešenie, je skvelý dar.

7. Byť úprimný nie je nebezpečné, najmä ak ste hlúpi.

8. Niekedy musíte ľudí rozosmiať, aby ste ich myseľ odvrátili od nápadu, ublížiť vám.

9. Najväčším hriechom vo vzťahu k blížnemu nie je nenávisť, ale ľahostajnosť; toto je skutočne vrchol neľudskosti.

10. Ženy okamžite odhalia, prečo sme vinní. Niekedy ešte skôr, ako sa stihneme previniť.

11. Neexistuje žena, ktorá by dokázala povedať ,,zbohom,“ menej ako tridsiatimi slovami.

12. Je jednoduchšie žiť s vášnivou ženou ako s nudnou ženou. Je pravda, že niekedy sú uškrtené, ale zriedkakedy opustené.

13. Alkohol je anestetikum, ktoré vám umožňuje podstúpiť operáciu nazývanú život.

14. Zmysel pre objektívne vnímanie reality ľuďmi, ktorí ju nevlastnia, sa často nazýva cynizmus.

15. Ten, kto vie ako sa to robí, to urobí, ten, kto nevie ako na to – učí ostatných.

16. Pokúste sa získať to, čo máte radi, inak budete musieť milovať to, čo ste získali.

17. Starnutie je nudné, ale je to jediný spôsob, ako žiť dlho.

18. Jedinou lekciou, ktorú si možno vziať z histórie, je to, že ľudia z dejín nedostávajú lekcie.

19. Noviny sú tlačiarenským orgánom, ktorý nevidí rozdiel medzi pádom z bicykla a kolapsom civilizácie.

20. Demokracia je balón, ktorý visí nad vašimi hlavami a núti vás hľadieť hore, zatiaľ čo ostatní vám prehľadávajú vrecká.

21. Ak máte jablko a aj ja mám jablko, a ak si tieto jablká navzájom vymeníme, máme každý jedno jablko. Ale ak máte nápad a aj ja mám nápad a tie nápady si vymeníme, potom každý z nás bude mať dva nápady.

22. Zdravý rozum a tvrdá práca kompenzujú nedostatok talentu vo vás, zatiaľ čo môžete byť najgeniálnejším géniom, ale hlúposť zahubí váš život.

23. Hodnosti a tituly boli vynájdené pre tých, ktorých zásluhy v krajine sú nespochybniteľné, ale obyvateľom tejto krajiny nie sú tieto osoby známe.

24. Človek je ako tehla: keď horí, stvrdne.

25. Reputácia je maska, ktorú človek musí nosiť rovnako ako nohavice alebo sako.

26. Človek, ktorý v nič neverí, sa bojí všetkého.

27. Príroda netoleruje prázdnotu: ak ľudia nepoznajú pravdu, vyplnia medzery špekuláciami.

28. Inteligentný človek sa prispôsobuje svetu; hlúpy sa snaží prispôsobiť svet sebe. Pokrok preto vždy závisí od nerozumných.

29. Bohatí ľudia, bez presvedčenia, sú v modernej spoločnosti nebezpečnejší ako chudobné ženy, bez morálky.

30. Teraz, keď sme sa naučili lietať vzduchom ako vtáky, plávať pod vodou ako ryby, potrebujeme iba jednu vec: naučiť sa žiť na zemi ako ľudia.