Arabská múdrosť znie: „Keď hovoríte, vaše slová musia byť lepšie ako mlčanie“


1. „Keď hovoríte, vaše slová musia byť lepšie ako mlčanie.“

2. Armáda oviec vedená levom porazí armádu levov vedenú ovcou.

3. Po porážke hrdosti sa človek stáva milým. Keď porazí hnev, stáva sa veselým. Keď vášeň, stáva sa prosperujúcim. Ak zvíťazí nad chamtivosťou, bude šťastný. Arabská múdrosť

4. Popieranie chýb je dvojitá chyba.

5. Inteligentný človek pochopí aj keď na neho iba žmurknete, blázon – až keď ho štuchnete.

6. Inteligentná žena pridáva cukor do všetkého, čo hovorí mužovi, a odstraňuje soľ zo všetkého, čo hovorí muž jej.

7. Najlepším spôsobom, ako niečo nájsť, je jednoducho prestať hľadať a najlepším spôsobom, ako sa niečoho dočkať, je prestať čakať.

8. Jedna získaná skúsenosť je dôležitejšia ako sedem múdrych pravidiel.

9. Nežnými slovami a láskavosťou môžete aj slona priviesť k rovnováhe.

10. Vietor nefúka tak, ako chcú lode.

11. Ak nebudete študovať, potichučky sa stanete starcom a nezáleží na tom, či máte 20 alebo 80 rokov. Keď študujete, vždy zostanete mladí!

12. Ak ste sa stali nákovkou – buďte trpezliví; ak kladivom – udierajte.

13. Ten, kto hľadá priateľa bez chýb, zostáva sám.

14. Nepretržité slnečné dni vytvárajú púšť.

15. Človek môže donekonečna preklínať svoje detstvo, rodičom vyčítať všetky svoje nešťastia, slabosti a chyby, obviňovať ich z tvrdých skúšok života, ale nakoniec je predsa len on sám zodpovedný za svoj osud a za to čím sa chce stať.

16. Ak zlé stojí vedľa vás, sadnite si a nehýbte sa.

17. Nemožno pochopiť čas bez pohybu.

18. Ak vo vašej duši zostane čo i len jedna kvetinová vetvička, vždy na nej bude sedieť spievajúci vták.

19. Najlepším vládcom je ten, kto dokáže vládnuť sebe.