25 magických a neskutočne krásnych fráz, ktoré vám pomôžu zresetovať si hlavu


Tieto frázy ma naplnili mágiou, nejakým hlbokým pochopením sveta a v každom z nich je ukrytá perla múdrosti

Prajeme vám, aby ste do nich prenikli, znovu naštartovali vedomie a pozerali sa na svet novými očami. Život predstavuje to, čo chceme vidieť, naše reakcie na situácie, takže je správne zachovať si zdravý rozum, ktorý je schopný lepšie chápať podstatu tohto sveta. Tieto citáty vám pomôžu naladiť si život na tú správnu nôtu!

1. Sny musia byť buď šialené alebo nereálne …V opačnom prípade to budú jednoducho plány na zajtra.

2. Spokojnosť – silnejšia emócia. Mlčanie – hlasnejší výkrik. Ľahostajnosť – horšia ako vojna.

3. Myslím, že nikdy nevyrastiem…Stále verím na zázraky, lásku a dobrých ľudí.

4. Len pre krásnu tvár sa do teba nezaľúbil a ani kvôli starobe ťa neopustí.

5. Naučte sa odpúšťať. Blízky si vždy nájdu cestu späť.

6. Duša je nevysvetliteľná vec. Nikto nevie kde sa nachádza ale všetci poznajú ako bolí.

7. Žite tak aby sa ľudia, ktorých stretnete, usmiali, komunikovali s vami a boli trochu šťastnejší.

8. Niekedy sa človek aj vďaka podivným životným cestám, osobnostne obohatí.
Max Frey

9. Šťastie je keď sú vaši rodičia zdraví.

10. Ponižovaním druhých sa vyššie nedostanete!

11. Náš najväčší omyl spočíva v tom, že si mylne myslíme, koľko veľa času máme.

12. Nikdy nesmúť nad tým, čo si vykonal ak si v ten daný okamih, bol šťastný.

13. Nech vám Všemohúci odpustí, ak ste nespokojní s tým, čo máte.

14. Nesnažte sa vyriešiť problémy s ľuďmi, ktorí vás sklamali. Nechajte ich osamote aj so všetkou ich špinou.

15. Každý má svoje vlastné problémy – niekto v podobe tvrdého chleba, iný vo forme malých diamantov. Vážte si to, čo máte.

16. Niekedy Najvyšší vymaže človeka z vášho života, aby vás ochránil. Nechoďte za ním. Nechajte veci plynúť.

17. Nebuďte vopred smutní a neradujte sa z toho, čo ešte nie je.

18. Telo bez duše dlho nevydrží.

19. Boh vždy prichádza načas, len my sa musíme naučiť čakať.

20. Tu je – skutočné šťastie, nie vaše „iPhony“.

21. Keď vaše deti niečo dosiahnu, je to oveľa dôležitejšie ako vaše vlastné úspechy.

22. Postarajte sa o svojich rodičov, pretože kým žijú – sme ich deti!

23. Svedomie – je takéto … Netrápi tých, ktorých by malo trápiť, ale tých, ktorí ho majú.

24. Najväčší strach pre človeka je priznať si, že sa dlhý čas mýlil.

25. Mnohí považujú za dôležité nájsť v živote človeka, ale len málokto vie, že najdôležitejšie je nájsť samého seba.