19 prikázaní Márie Montessori – najväčšieho pedagóga v histórii!


Maria Montessori bola talianska lekárka a pedagigička, ktorá objavila a zdokonalila metódu vzdelávania detí, ktorá zdôrazňuje rozvíjanie detskej samostatnosti a redukciu intervencie dospelých.

Sformulovala súbor pravidiel pre rodičov, ktoré sú považované za základ vzdelávania nezávislej osoby.

Maria Montessori sa narodila v Taliansku v roku 1870, a hoci pôvodne chcela byť inžinierom, nakoniec túto profesiu zavrhla a stala sa lekárkou. Montessori sa stala prvou ženou v histórii Talianska, ktorá absolvovala štúdium medicíny a jednou z prvých držitetiek doktorandského titulu.

V centre Montessoriho pedagogického systému je dieťa s jedinečnými vnútornými vlastnosťami, úžasnými schopnosťami, potrebami, tendenciami a špecifikami fyzického, fyziologického a mentálneho vývoja.

Didaktický systém M. Montessori sa vyznačuje predovšetkým vysokým humanizmom, orientáciou celého systému na povahu dieťaťa, slobodou a absenciou akéhokoľvek autoritárstva. Základom jej systému, ktorým položila biologický predpoklad je život , vnímaný ako existencia slobodnej aktívnej osobnosti.

Zmyslom metódy Montessori je povzbudiť dieťa, aby sa vzdelávalo samoštúdiom, sebapoznaním a sebarozvojom. Úlohou pedagóga je pomáhať dieťaťu organizovať ich aktivity, realizovať ich individualitu a ísť vlastnou unikátnou cestou.

Vybrali sme pre vás 19 rád, ktoré predniesla pedagogička Maria Montessori a vám možno pomôžu prejsť na inú úroveň výchovy detí, aj keď sa vzdelávate iba raz týždenne.

1. Deti sa učia z toho, čo sa nachádza okolo nich.

2. Ak je dieťa často kritizované, učí sa odsudzovať ostatných.

3. Ak je dieťa často chválené, učí sa hodnotiť ostatných.

4. Ak dieťa vidí nepriateľstvo, učí sa bojovať.

5. Ak ste k dieťaťu úprimní, učí sa čestnosti.

6. Ak sa dieťaťu často posmievajú, stane sa plachým.

7. Ak sa dieťa cíti v bezpečí, naučí sa dôverovať ľuďom.

8. Ak dieťa príliš často cíti hanbu, naučí sa vždy cítiť previnilo.

9. Ak je dieťa často povzbudzované, bude mať vysoké sebavedomie.

10. Ak dieťaťu dávate najavo zhovievavosť, učí sa trpezlivosti.

11. Ak je dieťa podporované, získa istotu.

12. Ak dieťa žije v atmosfére priateľstva a cíti, že ostatní ho potrebujú, naučí sa nájsť lásku.

13. O dieťati nehovorte nikdy zle, ani v jeho prítomnosti ani v neprítomnosti.

14. U dieťaťa sa sústreďte sa na rozvoj toho dobrého. Vďaka tomu v ňom pre to zlé nezostane žiadne miesto.

15. Vždy počúvajte a odpovedajte na otázky dieťaťa.

16. Rešpektujte dieťa aj keď urobí chybu. Čoskoro bude schopné napraviť ju.

17. Vždy buďte pripravení pomôcť dieťaťu, ktoré vyžaduje pomoc a ak našlo všetko, čo potrebovalo, zostaňte v ústraní.

18. Pomôžte dieťaťu zvládnuť veci. Týmto mu pomôžete uistiť sa, že svet okolo neho je naplnený náklonnosťou, mierom a láskou.

19. Vždy sa k dieťaťu správajte čo najlepšie. Ukazujete tak, to najlepšie z vás samých.

UNESCO v roku 1988 uznalo Máriu Montessori za jedného zo štyroch učiteľov, ktorí určili metódu pedagogického myslenia v 20. storočí. Nestojí za zmienku, že ostatní traja boli muži.