Nikdy nezasahujte do cudzieho trápenia


Človek musí cítiť únavu sám zo seba a vypiť si kalich horkosti, čo mu náleží. Nebuď taký sebaistý a nedúfaj, že dokážeš niekomu pomôcť.

Pomôcť sa dá jedine tomu, kto je na pomoc pripravený. Trpiaci človek vidí svet skrz svoju bolesť, a teda je hluchý a slepý.

Každý vlečie za sebou ťarchu životných skúseností a nevidí, že je to mŕtve bremeno, ktoré mu leží na pleciach. Ak sa pokúsiš zasiahnuť do cudzieho utrpenia, zatiahne ťa do cudzej hry karmickým víchrom.

Človek je nákazlivý svojím trápením – pamätaj na to. Kráčaj svojou vlastnou Cestou a neotáčaj sa na ľudskú bolesť.

Jedine vtedy, keď kráčaš svojou vlastnou Cestou, dokážeš pomôcť ľuďom, aby prekonali samých seba.

Prišiel som vám pomôcť a vy nariekate, že nechcem s vami plakať.
– Friedrich Nietzsche (1844 — 1900)