VMarkus — Fakty, príbehy, Life hacky

Písomná práca istého dieťaťa o babičke

Like? Daj Like!

Milá, naivná a hlboká písomná práca istého dieťaťa o babičke. Deti nás asi nikdy neprestanú prekvapovať schopnosťou všimnúť si to najhlavnejšie. Pozerajú sa na svet bez akýchkoľvek konvencií a okamžite si dokážu stanoviť správne priority:

„Babička je žena, ktorá nemá vlastné deti. Má rada malé dievčatá a malých chlapcov, ktoré sú deťmi iných ľudí. Dedko je tiež babka, len je to muž. Chodí sa prechádzať s chlapcami a rozprávajú sa o rybačke a iných veciach.

Babičky nemusia nič robiť, len chodiť na návštevu. Sú staré, a preto nesmú behať ani veľmi skákať. Môžu nás však zobrať na trh, no musia mať veľa peňazí, aby nás mohli vziať na kolotoč.

Keď sa s nami prechádzajú, vždy sa zastavia, aby si pozreli rôzne veci, ako napríklad krásne listy alebo húsenice. Nikdy nepovedia: „Poďme rýchlejšie“. Nosia okuliare a môžu si vyberať zuby.

Babičky nemusia byť veľmi múdre, len musia vedieť odpovedať na také otázky, ako: „Prečo psy naháňajú mačky?“ alebo „Kde má červík hlavu?“. Keď nám čítajú z knižky, nikdy nič nevynechajú a nikdy nepovedia, že túto rozprávku sme už čítali.

„Každý by sa mal snažiť mať babičku, pretože sú to jediní dospeláci, ktorí majú voľný čas, ktorý môžu venovať deťom“.

Vmarkus na facebooku