Kto ťa obdivuje, ten ťa zradí


Zradí alebo opustí nás človek, ktorý sotva vstúpi do miestnosti, hneď nám začne prejavovať nesmierny obdiv, vychvaľuje nás do nebies a spieva na nás ódy. Svoj obdiv a nadšenie prejavuje všetkými možnými spôsobmi. Po nejakom čase však voči nám ochladne – bez zjavnej príčny. Samozrejme, on si tú príčinu nájde. Ale pre nás je to vždy nečakané. Po ochladnutí často nasleduje odstup alebo dokonca zrada. Dotyčný nás opustí. Niekedy sa dokonca pridá k našim nepriateľom. A ako nás velebil, ako nás obdivoval, aký bol štedrý v láske a priateľstve…

Existujú tri dôvody takéhoto správania:

Prvý je jednoduchý: obdiv bol pokrytecký a falošný.

Dotyčný od nás len niečo chcel. Vyhrievať sa v lúčoch slávy, využiť naše možnosti, získať peniaze alebo nejakú službu len za pekné oči… A tak nás ospevoval, aby získal, čo potreboval, alebo aby sa votrel do našej priazne. Lichotenie vplýva na podvedomie. Pomocou lichôtok sa dá mnohé dosiahnuť. Preto sa aj líškal, ako najlepšie vedel. V skutočnosti mu nešlo o nás. Potom by sa nás najradšej zbavil, aby mohol zabudnúť na povinnosti voči nám a pomstiť sa za vlastné prehnané nadšenie a pokrytectvo…

A druhým dôvodom je, že dotyčný si o nás jednoducho vytvoril falošnú predstavu.

Takto si aj poetka Cvetajevová, ako sama písala, vytvárala vlastné predstavy o ľuďoch. Pripisovala im vlastnosti, pocity a túžby, ktoré nemali. A potom bola sklamaná, keď uvidela človeka takým, akým bol v skutočnosti. Tak sa sklamala aj v mladom básnikovi, ktorý umieral na tuberkulózu a písal smutné básne. Spočiatku ho volala svojím milovaným synom a darovala mu bundu. Potom sa urazila, že nedokázal splniť jej očakávania. A ťažko chorému človeku bundu vzala… Je to preto, že nadšení ľudia bývajú veľmi krutí. V skutočnosti nemilujú nás, ale svoju predstavu, svoj vymyslený ideál. Potom zistia, že človek z mäsa a kostí nie je ideálny, ako si ho vysnívali. A nasleduje pomsta: ukončia vzťah alebo dokonca zradia. Čím väčšie bolo nadšenie, tým ťažší je rozchod.

Prehnané nadšenie je skrytá závisť а to je tretí dôvod.

Závistlivec sa pokúša oklamať sám seba tým, že sa snaží prejaviť z tej lepšej stránky. Chváli a nadchýna sa, ale vo svojom vnútri si uvedomuje, že nikdy nedostane to, čo máme my. Mladosť, krása, peniaze, úspechy, láska – práve to, čo obdivuje, vyvoláva závisť. A závisť zákonite vedie k zrade a zášti.

A preto treba pristupovať k nadmernému nadšeniu skepticky. Pozorne sledujte. Nespoliehajte sa na dlhotrvajúcu lásku a vernosť takého človeka. V najlepšom prípade sa sklame a odíde sa nadchýnať niekým iným. A vezme si bundu. V horšom prípade nás pri prvej príležitosti zradí, aby sa pomstil za svoje sklamanie…