Každý, kto vám niekedy spôsobil bolesť, alebo vás zradil, sa raz stretne s tým istým.


A toto nie je karma. Je to pravda ľudského života. Všetci trpíme.

Možno niektorí viac než iní a zdá sa to byť nespravodlivé, ale život nás donúti trpieť, a práve vtedy, keď to najmenej čakáme.

Všetko nám pripadalo krásne, keď odrazu sa niečo nevydarilo. A potom ešte niečo a ešte… Chytá vás zúfalstvo, prepadáte smútku a žiaľu.

V takých ťažkých chvíľach je najťažšie zostať rozvážny a konať racionálne.

Ak je príčinou iný človek, túžime po pomste. Chceme mu odplatiť rovnakou mincou a tiež mu spôsobiť bolesť. Čakáme, kedy ho zastihne odplata, keď sa s ním život sám poráta. A keď sa to nestane, sme skľúčení. Akoby bolo všetko proti nám. Ale nie je to tak.

Advertisements

Život zase dá všetko na svoje miesto.

A raz, v najhoršej chvíli, najhorším spôsobom, to, čo tento človek urobil vám, sa vráti jemu tak, že to ani nemôže pochopiť.

Toto je jednoduchý fakt o energii. Dostávate to, čo do tohto sveta dávate.

Volá sa to náhoda, karma, nakoniec človek dostane to, čo dáva. A raz tento človek dostane podľa zásluh – v práci, v spoločnosti, v rodine.

Keď sa nakoniec bude cítiť bezmocný a zlomený, ako sa kvôli nemu cítili iní, dostane svoju odplatu.

Viete, v čom bude rozdiel medzi ním a vami?

Osobnostný rast. Zlí ľudia škodia iným preto, lebo sa nikdy nepoučia z vlastných skúseností. A vy porastiete, zatiaľ čo oni budú trpieť takú bolesť, akú spôsobili vám.

Advertisements

Nebudú vedieť, ako sa s ňou vyrovnať. Budú zlomení, zatiaľ čo vy sa budete po kúskoch zbierať a znovu sa rodiť z popola.

A preto sa netrápte.

Nemyslite si, že tí, ktorí vám spôsobili bolesť, nezažijú nikdy nič podobné. Neverte, že Vesmír sa spolčil proti vám a im ide po ruke.

Jednoducho sa poučte z tej skúsenosti, ktorú vám dal život. Prežívajte bolesť, plačte, vyberte si z toho to dobré, a potom povstaňte a rozlúčte sa s tými, ktorí vám spôsobili bolesť s vedomím, že jedného dňa zakúsia to isté.