VMarkus — Fakty, príbehy, Life hacky

Prečo sa dieťa správa najhoršie k svoje mame

Like? Daj Like!

Koho dieťa ľúbi – toho srdce si získa.

Jednou z najčastejších otázok rodičov pri konzultáciách je táto: prečo sa moje dieťa ku mne správa najhoršie? V záhrade sa správa ukážkovo. Učitelia v triede nemajú k nemu žiadne otázky. Opatrovateľka hovorí: „Nemáme s ním žiadne problémy.“ Ak sú nejaké problémy, tak iba s mamou, k nej sa dieťa správa veľmi zle. Rodičia, najmä ak ide o prvorodených potomkov, často nechápu, o čo ide.

Je to na bežnom poriadku: ak sa niečo stane, znamená to, že na vine sme my, rodičia. Ja, matka, som urobila niečo zlé, preto sa dieťa správa tak ako sa správa.

V psychológii vzťahov medzi rodičom a dieťaťom existuje jedno jednoduché pravidlo: dieťa sa správa najhoršie k tomu, ktorého najviac miluje. Presnejšie povedané, s kým má najbližší a najdôveryhodnejší vzťah. Ak sa stretávate s týmto fenoménom, keď sa vaše dieťa správa najhoršie zo všetkých práve k vám – radujte sa, vytvorili ste tú najzákladnejšiu úroveň dôvery, ktorá v modernej teórii lásky existuje. Toto je skutočne zdravý vzťah s mamou.

Ak dieťa svoju matku na slovo poslúcha ale každý jeho zlý krôčik je okamžite zradený, povedzme, opatrovateľkou alebo babičkou, tak toto správanie mu spôsobuje oveľa väčší stres. Takže jeho vzťah s mamou pripomína tzv. „kancelársky kostým“. Je to však zriedkavý prípad, preto musíte pracovať nielen na plný úväzok, ale vo všeobecnosti non-stop. A nestačí dieťa len vidieť.
Tento typ správania sa vyskytuje u dieťaťa v tých rodinách, kde sú dve opatrovateľky, ktoré pracujú každý druhý deň, a rodičia dieťa vidia len cez víkendy. Naša štandardná situácia je zvyčajne takáto: matka je najbližšia osoba pre dieťa a dieťa sa k nej správa najhoršie.

Vysvetlenie je: áno, dieťa sa k matke správa najhoršie, pretože si môže dovoliť nekontrolovať svoje správanie a emócie, hoci sa už voči druhým naučilo ovládať a dokonca to robí systematicky. Toto je prvý dôvod.

Dieťa ako chameleón

Druhým dôvodom, prečo sa deti môžu správať zle k svojej mame, je tento: dieťa je univerzálny radar a stopercentný chameleón, pokiaľ ide o emocionálne reakcie. Teraz hovoríme o predškolákovi, alebo skôr o dieťati mladšom ako šesť rokov, pretože bližšie k tomuto veku začínajú dozrievať ďalšie mechanizmy a toto správanie ustupuje do úzadia.

Dieťa je chameleón, tomu je prispôsobený jeho rozvoj, pokroky a učenie sa. Zatiaľ čo dieťa je malé, 80% jeho vzdelania sa prejavuje napodobňovaním: dieťa napodobňuje chôdzu matky, pohyb lyžičkou ako to vidí u dospelých, otcovské správanie. Táto imitácia niekedy dokáže napáchať v domácnosti veľké škody, pretože dieťa napodobňuje, povedzme, prácu na počítači a omylom „odseklo“ systémovú jednotku za vás. Alebo niečo kulinárske – a posype múkou celú kuchyňu. Keď vidíme túto úroveň napodobňovania správania, môžeme sa dokonca zasmiať, ak nie sme príliš preťažení a príliš nervózni.

Úroveň citovej imitácie bežný rodič vníma oveľa horšie. Ak sa dieťaťu zhorší správanie, keď príde jeho matka, pričom predtým sa správalo dobre pri inom dospelom, je to veľmi jasná ukážka automatického chameleonizmu.

Povedzme, že dieťa bolo s babičkou celý deň, všetko bolo v poriadku. Počas tejto doby sa dieťa prispôsobilo babičkiným stereotypom, jej požiadavkám, rýchlosti chôdze a reči, podľa toho, či je babička šťastná alebo nešťastná. Dieťa je taká fialová bodka. Stáva sa to nie na úrovni porozumenia, ale na úrovni pocitov. Robí to bez premýšľania, ako keď sa rastlina obracia za svetlom, ako pes alebo mačka, buď sa líška alebo lieči majiteľa.

Babičke sa absolútne prispôsobil a potom prišla jeho mama a s ňou ďalší systém súradníc, požiadaviek a emocionálnych očakávaní, ďalší systém reakcií na také či onaké správanie, na určité slová. A dieťa je stále fialová škvrnka, ktorá sa nedá v sekunde zmeniť na prúžok a sfarbiť sa inak.

U dieťaťa v tej chvíli začne fungovať klin: dva súradnicové systémy pracujú súčasne. Preto sa stráca jeho slušná výchova. Jedným zo spôsobov, ako sa to prejavuje je provokatívne správanie. To sa nedeje na úrovni vedomia, je to hystéria, porucha správania.

Som zlá mama

Hneď, ako rodičia prestanú myslieť na to, že za správanie ich dieťaťa nesú vinu oni, otvorí sa obrovský arzenál príležitostí a reakcií. Pretože typická vnútorná logika nám hovorí, že som zlou mamou. Ešte aj babička môže priliať olej do ohňa rečami typu: ,,Dokonale som si s ním rozumela“, ,,Náš deň bol taký super“, ,,Vždy je u nás taký spokojný, čo s ním robíš ty, keď sa pri tebe hneď rozplakalo?“

V niektorých prípadoch stačí túto emocionálnu vlnu jednoducho preskočiť. Táto metafora sa mi spája s obrazom z detstva, keď sme ako mladí preskakovali vlny. (Veľkí tiež radi skáču cez bezpečné vlny vnútrozemského mora aj keď niekedy je dosť búrlivé). Aby ste mohli začať skákať, musíte počkať jednu vlnu, podplávať pod ňou. A potom sa ocitnete v pohodlnom, úplne bezpečnom priestore.

To isté s emočnými reakciami dieťaťa. Ak chvíľu počkáme a nebezpečne nezahájime ústup, nevychladneme, ale ustúpime len o pár krokov, dieťa sa zmení. S najväčšou pravdepodobnosťou si zlyhanie zo správania uvedomí samé. Ak by potrebovalo pomôcť , urobíme tak slovami: „Teraz tak vystrájaš, lebo ti za mnou bolo smutno.“ Počkajte na vlnu a umožnite dieťaťu zmeniť farbu – dieťa z fialovej škvrny sa znova v červenom pruhu zmení na červené.
Ak je kontrast medzi babičkou a matkou príliš veľký, potom sú reakcie tohto typu veľmi silné. Potom musíte zariadiť, aby dieťa doslova okamžite prešlo z ruky do ruky. V opačnom prípade bude dieťa naďalej klinovať, napr. ak si mama a babička sadnú a rozhodnú sa vypiť si čaj.

Vyhradená komunikácia s každým dospelým

Niekedy sa jednoducho musíte vyrovnať so skutočnosťou, že určitú dobu bude správanie dieťaťa nekontrolovateľné a nepredvídateľné. Lepšie urobiť výmenu pri dverách – jedna príde, druhá odíde. Mama by aj tak mala chvíľu počkať, kým sa dieťa nevráti do normálu, kým nezmení farbu.
Je múdre urobiť si taký obraz vo vašej hlave: s každým dospelým, ktorý má s dieťaťom blízky vzťah, bude mať svoju vlastnú líniu správania a výraznú líniu komunikácie.

Dieťa by malo mať vyhradenú komunikačnú linku so svojou babičkou, s opatrovateľkou. Väčšinou sa to deje so starými rodičmi, ale rozvedení otcovia patria tiež do tejto kategórie. Sú to ich vlastné osobitné vzťahy, ktoré sa líšia od vzťahov s matkou, ktoré sa vyvíjajú podľa iných zákonov, v ktorých je dieťa odlišné, pretože v každom blízkom vzťahu sa človek prejavuje rôznymi spôsobmi.

Takéto vzťahy nebudú nebezpečné, ak zo strany matky nespôsobia žiarlivosť, odmietnutie, agresiu, diktovanie. Koniec koncov, ak matka trávi s dieťaťom dostatok času, vybudujú si navzájom dôveru. Ak dáte svojmu dieťaťu povolenie byť v určitom priestore inými, bude to prospešné pre všetkých.

Ak dieťa hovorí so svojou babičkou úplne iným hlasom a rôznymi intonáciami a možno s ňou aj manipuluje, správa sa tak, pretože pre babičku je to normálne, babička mu to dovolí, rozvíjajú svoj vlastný, úplne harmonický príbeh.

Vo vzťahoch s rozvedeným otcom samozrejme nie je všetko také pokojné a bezpečné, je oveľa ťažšie určiť si hranice. Ale vo vzťahoch so staršími príbuznými, o ktorých dobrých úmysloch nepochybujete, je celkom jednoduché povoliť samostatné návštevy. Osobitná komunikácia bude pre dieťa prvým učiteľom. Vďaka tomu si dieťa bude môcť vytvoriť svoj vlastný príbeh o komunikácii s priateľmi.

Vmarkus na facebooku