Čím prísnejší rodičia, tým úspešnejšie dieťa! Takže, drahí rodičia, nežnosti si nechajte pre domácich miláčikov.


V súčasnosti sa ukazuje, že rodičia nás nevychovali správne. Fakticky z nás vyrástli zakomplexovaní, nešťastní a vystresovaní ľudia, pretože prísna výchova nepoznala slová ako osobnosť, voľba, sloboda. Psychológovia ale aj príručky pre mladých rodičov odporúčajú dať dieťaťu viac slobody.

Výskumy však hovoria opak. Erika Rasson, profesorka na univerzite v Essexe, uskutočnila štúdiu, ktorá ukázala, že prísne a náročné matky majú úspešné deti.

Prísna výchova

Stojí za zmienku objasniť, že prísnosť nemá nič spoločné s fyzickým násilím. Prísnosť v tomto kontexte treba vnímať cez vyššie nároky na dieťa a určité limity. Ale v žiadnom prípade nie cez remeň a bitku. Výskum prebehol na vzorke 15000 detí vo veku 13-14 rokov po dobu 6 rokov. Výsledok znel, že deti, ktorých rodičia boli príliš prísni, preukazovali vytrvalosť a sebadôveru.

Deti, ktoré mali otravné a nekompromisné matky, často ukončili vysokú školu a získali dobrú prácu. Môže sa to zdať divné ale vďaka náročným a prísny matkám sa deti stali úspešnými. Výsledky štúdie ukázali, že dievčatá, ktorých matky sú príliš náročné, majú o 4% menšiu pravdepodobnosť, že otehotnejú v mladom veku.

Advertisements

„V mnohých prípadoch dosahujeme úspech tým, že robíme to, čo považujeme za najvhodnejšie, aj keby sme mali ísť proti vôli našich rodičov. Ale bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíme uniknúť radám našich rodičom, akékoľvek z ich odporúčaní ovplyvňuje naše rozhodnutia. Avšak aj tak stále veríme, že o všetkom rozhodujeme sami,“ hovorí Rasson.

Aj keď sa pozrieme na príklady z našich životov, môžeme vidieť, že výskum je správny. Napríklad, rodičia vám dali ultimátum a zakázali vám komunikovať s chlapcom, ktorý sedí v poslednej lavici. A dokonca vám aj vysvetlili, prečo to nestojí za to.

Prirodzene, porušili ste všetky zákazy a komunikovali ste s ním. Ba čo viac, pozerali ste sa naňho ešte pozornejšie. Nakoniec ste sním ale prestali komunikovať a pochopili ste, že rodičia mali pravdu.

Výsledok: v dospelosti automaticky vyselektujete nepotrebných ľudí.

Alebo zatiaľ čo priateľky vo veku 13 – 16 rokov utekali na diskotéky a bozkávali tam chlapcov, boli ste nútené robiť si domáce úlohy a hrať na klavíri. Mali ste nastavený prísny režim. A nakoniec, kamarátky išli na vysokú školu alebo otehotneli, a vy ste sa stali študentkou prestížnej univerzity, stretli ste slušného chlapca a nadviazali dobré kontakty. A teda prísna výchova opäť priniesla úrodu.

Advertisements

Je známe, že deti, ktoré boli vychovávané prísne, sú zodpovednejšie. Nenápadne udržiavajú poriadok, platia účty, pravidelne absolvujú preventívne prehliadky u lekára a robia tisíc ďalších malých vecí, ktoré ostatných ľudí znervózňujú. Ale vás nie, pretože vy ste na to jednoducho zvyknutí.

Malé zhrnutie:

Kontrolujte život vášho dieťaťa. Nejde len o obmedzenie jeho slobody alebo zákazy ale aj vysvetlenia prečo je to tak a nie inak. Samozrejme, že sa bude zdráhať a to najmä v mladistvom veku, ale neskôr sa vaše správne vysvetlenia zmenia na jeho vlastnú intuíciu a múdre stanovenie si priorít. Anarchia ničí nielen osud, ničí celé národy. Pričom držanie na krátko, neubližuje nikomu.