10 prikázaní pre rodičov od človeka, ktorý vstúpil do plynovej komory spolu s deťmi


Janusz Korczak – vynikajúci učiteľ, spisovateľ, lekár a verejne známa osoba, ktorá trikrát odmietla zachrániť si svoj život. Prvýkrát sa to stalo, keď sa Janusz rozhodol, že nebude emigrovať do Palestíny pred okupáciou Poľska, aby neopustil „sirotinec“ v predvečer strašných udalostí.

Druhýkrát – keď odmietol utiecť z varšavského geta.

A tretíkrát – keď všetci obyvatelia sirotinca už nastúpili do vlaku do tábora a dôstojník SS sa priblížil ku Korczakovi a spýtal sa:

,,Napísali ste knihu: Bankrot malého Jacka?“ Čítal som ju v detstve. Dobrá kniha. Môžete sa stať slobodným.

– A deti?

– Deti pôjdu. Ale vy môžete opustiť vagón.

– Nesprávne. Nemôžem. Nie všetci ľudia sú darebáci.

Advertisements

O niekoľko dní neskôr, v koncentračnom tábore Treblinka, vošiel Korczak spolu so svojimi deťmi do plynovej komory. Na ceste k smrti Korczak držal v náručí dve najmenšie, nič netušiace deti a rozprával im rozprávku.

V podstate sa o Korczakovi nevie nič viac. Prečítajte si aspoň týchto 10 prikázaní, ktoré tento jedinečný muž odporučil na výchovu detí.

1. Neočakávajte od vášho dieťaťa, že bude ako vy alebo že bude takým ako ste si vysnívali aby bolo. Pomôžte mu stať sa tým, čím ono samé je, nie tým, čím ste vy.

2. Nečakajte od dieťaťa, že vám vráti všetko, čo ste do neho investovali. Dali ste mu vlastný život. Ako by vám to mohlo splatiť? No predsa tým, že aj ono dá život ďalšiemu človeku. To je absolútny prejav vďačnosti.

3. Nevylievajte si na dieťati svoj hnev. Vďaka tomu sa v živote vyhnete mnohým nedorozumeniam. To čo zasejete, budete žať.

4. Neberte detské starosti na ľahkú váhu. Život nám dáva len to, čo dokážeme zvládnuť. Pamätajte si, že detský život je rovnako náročný ako život dospeláka. Dokonca, môže byť komplikovanejší ako ten váš a to až dovtedy, kým dieťa nezíska vlastné životné skúsenosti.

Advertisements

5. Deti neponižujte!

6. Nezabúdajte, že tie najdôležitejšie stretnutia v živote, sú stretnutia s deťmi. Venujte im viac pozornosti, pretože nikdy neviete, čo sa osobnosť sa za touto detskou tvárou skrýva.

7. Netrápte sa pocitmi, že pre svoje dieťa nerobíte všetko alebo mu dávate málo. Pamätajte si, že málo robí iba ten, kto neurobí všetko, čo je v jeho silách.

8. Vedzte, že dieťa nie je tyranom, ktoré vám strpčuje celý život. Nie je to len vaše telo a krv ale vzácny dar – Pohár života, ktorý vám bol daný, preto sa snažte aby sa v ňom vznietil tvorivý plameň.

9. Naučte sa milovať cudzie deti. Nikdy neurobte cudziemu dieťaťu to, čo by ste neurobili vlastnému potomkovi.

10. Majte radi svoje dieťa, nech je akékoľvek. Menej talentované, smoliarske, dospelé. Keď sa s dieťaťom zhovárate, tešte sa, pretože dieťa je sviatok, ktorý je zatiaľ s vami.