VMarkus — Fakty, príbehy, Life hacky

V škole vyvesili oznam určený pre rodičov

Like? Daj Like!

To je tá večná dilema: kde sa začínajú a končia povinnosti školy? Za čo zodpovedajú rodičia a za čo učitelia?

Istá škola v Portugalsku sa rozhodla raz a navždy túto dilemu vyriešiť a na tabuliach vyvesila oznamy, ktoré si okamžite získali obrovskú popularitu.

Reklama

„Vážení rodičia!

Chceli by sme vám pripomenúť, že so zázračnými slovíčkami, ako sú „dobrý deň“, „prosím“, „ďakujem“ a „prepáčte“ sa vaše deti stretávajú po prvýkrát doma.

Práve doma sa deti učia byť čestné, dôsledné a usilovné, dobre sa správať ku kamarátom, vážiť si starších a učiteľov.

Práve doma sa naučia byť dochvíľne, nehovoriť s plnými ústami a hádzať odpad do koša.

Doma sa tiež učia byť poriadne, starať sa o svoje veci a nebrať cudzie.

Pričom v škole ich my učíme jazyk, matematiku, dejepis, geografiu, fyziku, chémiu a telesnú výchovu. Rodičovskú výchovu len podporujeme, nenahrádzame“.

Vmarkus na facebooku