V aký deň sa človek narodí, taký je jeho život. Platí to do bodky.


Kedy ste sa narodili? Zistite o sebe viac:

#1. «Číslo jeden» — tým je povedané všetko. Je to znak kreatívnych, tvorivých, originálnych a mimoriadne nezávislých ľudí. Ich sebestačnosť má dve opačné strany: na jednej strane sú to sebavedomé osoby, ktoré sú často príkladom pre ostatných; na druhej strane individualisti a egoisti, ktorí nie sú pripravení počítať s názormi ostatných. Často pôsobia ako vodcovia a iniciátori – majú silného inovatívneho ducha a odhodlanie. Sú dosť ambiciózni a ochotní riskovať, aby dosiahli svoj cieľ. Medzi ich negatívne vlastnosti patrí: impulzívnosť, arogancia a tvrdohlavosť. Kvôli tomu môže byť pre nich veľmi ťažké preukázať hĺbku svojich pocitov aj k najbližším ľuďom.

#2. Ľudia, ktorí majú v dátume narodenia číslo dva, sa vyznačujú obrovskou precitlivenosťou. Nikdy neodignorujú žiadnu prosbu od neznámych ľudí. „Dva“ je symbol rovnováhy a silnej jednoty. Sú to skvelí obchodní partneri, kolegovia, priatelia a životní partneri. Ich milostný vzťah je príbeh podobný rozprávke. ,,Dvojky“ často vystupujú ako sprostredkovatelia a rozhodcovia – sú to vynikajúci diplomati: úprimní, zdvorilí, vnímaví. A je to dokonca sakrálne číslo umelcov a romantikov. Takíto ľudia dobre pracujú v tíme, ale zároveň nie sú ochotní prevziať iniciatívu a neradi sú v centre pozornosti. Ich nadmerná plachosť sa často stáva hlavným kameňom úrazu pri riešení dôležitých problémov. Ďalším extrémom citlivej povahy je tendencia k depresii.

#3. «Trojka» je znakom umeleckej fantázie, tvorivej inteligencie, spoločenských schopností a súcitu. Je to symbol vzájomnej spolupráce a neutrality. Na treťom mieste sa rodia neúnavní optimisti, ktorí vedia, ako byť šťastní a užívať si život. Vyznačujú sa vierou vo večnú lásku. Oplývajú veľkým zmyslom pre humor. Vďaka vynikajúcej intuícii dokážu dokonale identifikovať najdôležitejšie myšlienky a nápady. Osoby, narodené tretí deň v mesiaci si zaslúžia osobitnú pozornosť. Podobne ako v prípade dvojičiek, ich citlivosť niekedy prechádza do druhého extrému – vo chvíľach smútku sú náchylné na depresiu a zveličovanie aj drobných problémov …

Advertisements

#4. Zodpovední, svedomití, seriózni a spoľahliví ľudia, ktorí sa neboja náročných úloh a robia všetko pre to, aby ich bezpečne vyriešili. Ľudia v ich okolí to rýchlo pochopia a nie je náhoda, že osoby narodené v štvrtý deň v mesiaci často dostávajú žiadosti o pomoc a tie nezostávajú bez povšimnutia. Ľudia narodení v tento deň majú vynikajúcu schopnosť viesť firmy. Svojou vlastnou prácou dokážu zarobiť slušné bohatstvo. Zdá sa, že neexistuje nič také, čo by si nemohli dovoliť. Mnoho „štvorkárov“ inklinuje k exaktným vedám. Títo ľudia rátajú s akýmkoľvek zlyhaním a vnímajú ho ako nevyhnutnú súčasť životných skúsenosti. Z vlastných chýb sú schopní vyvodiť správne závery a následne vyťažiť maximum. Okrem toho akékoľvek ťažkosti a prekážky na ceste v nich prebúdzajú hazard bez vynaloženého úsilia. Za každú cenu sa snažia dosiahnuť to, čo sa od nich požaduje.

#5. Päť je v numerológii symbolom slobody. Ľudia, ktorí sa narodili pod týmto číslom, sú si dobre vedomí, ako toto číslo využívať a ako niekoho zlikvidovať. „5“ je znakom zanietených cestovateľov a dobrodruhov. Sú to veľmi spoločenskí, zvedaví a univerzálni ľudia. Toto je často digitálna značka géniov. Tí, ktorí sa narodili piaty deň, sú náchylní k mystike. Priťahuje ich všetko tajomné, zvláštne, neznáme … Najdôležitejšia rada akú pre „päťkárov“ máme, je spomaliť! Nerobte unáhlené závery zo situácií a nenaháňajte veci. Vaša netrpezlivá povaha a túžba po rýchlom rozhodovaní môže byť ako zlý vtip, ktorý vás nerozosmeje. Práve naopak, urobí vás nešťastným.

#6.Šestka je znakom lásky a porozumenia, čestnosti a vernosti, rodiny a priateľstva. U ľudí, ktorí sa narodili šiesty deň v mesiaci je veľmi silno vyvinutý zmysel pre zodpovednosť, umelecký talent a túžba po humanitných vedách. Sú veľkorysí, rodinne založený, pomáhajú druhým: dajú vám dobrú radu a často aj peniaze. Ľudia s číslom šesť sú úžasní priatelia, ktorým môžete zveriť tie najtajnejšie tajomstvá. Toto číslo je však spojené s oslepujúcou žiarlivosťou. Títo ľudia sú dosť tvrdohlaví, dotieraví a náchylní na lichotenie.

Advertisements

#7.Znak múdrosti a rozumu, ktorý často prevláda nad pocitmi. Nie je náhoda, že ľudia, ktorí prišli na svet v „šťastný“ siedmy deň (majú skutočne vždy šťastie!) Milujú čítanie, sú pripravení neustále sa učiť niečo nové a svoj život spájajú s intelektuálnou aktivitou. Majú silný potenciál vo vede a vynáleze. Sú to milovníci samoty, perfekcionisti. Negatíva ,,sedmičkárov“: uzavretosť, vášeň pre debatu, sarkazmus, tendencia k izolácii, tvrdohlavosť, podráždenosť.

#8.V numerológii je to symbol moci, sponzorstva, výkonných schopností a riadenia. Ľudia, ktorí sa narodili ôsmy deň ľubovoľného mesiaca, si často nájdu svoje miesto v politike, stanú sa odborníkmi na správu a riadenie korporácií a cítia sa mimoriadne pohodlne v silnej pozícii. Sú zameraní hlavne na seba. Duša im prahne po chvále, snívajú o dosiahnutí univerzálneho uznania. „8“ je číslo, ktoré predstavuje vysoký dôchodok a významný úspech. Nepokúšajte sa vyvíjať nátlak na súcit „osmičkárov“ a nedobýjajte sa do ich srdca – výčitky sú im cudzie. Medzi znaky so znamienkom mínus radíme ich nadmernú ambicióznosť, krutosť vo vzťahu k podriadeným a všeobecnú netrpezlivosť voči ľuďom. Veľké peniaze a závratné zárobky ich môžu pokaziť.

#9.Jeden z najsentimentálnejších predstaviteľov kalendárneho mesiaca. Nezištní priatelia, romantickí životní partneri, obchodní partneri, ktorí majú o všetko veľký záujem. Majú dobre rozvinutí spisovateľský talent-nenechajte ho upadnúť do zabudnutia. Ich najväčším pozitívom je štedrosť. Oslavujú ju všetci, ktorí sú s tým oboznámení. Ľahko odpúšťajú urážky a blahoželajú k nedostatkom iných. Zodpovední pracovníci, ktorí nikdy nezačnú nový projekt. Jediná vec, ktorú „deviatky“ nemajú pod kontrolou a kde im chýba viac pozornosti, sú ich vlastné financie. Akékoľvek množstvo peňazí zmizne z ich rúk v jednom momente.

Advertisements

#10.Jedno z najkontroverznejších čísel. Je to kombinácia dvoch posvätných čísel, ktorých význam je zredukovaný vo fráze: „Buď všetko alebo nič.“ Ľudia narodení od 1 po 9 sú zvyknutí konať jednoducho a priamočiaro, vyhýbajú sa intrigám, ťažkým zákrutám a prefíkanému plánu a vždy si vyberajú najzreteľnejšiu a najlepšiu cestu. Majú čistú dušu a veľké srdce, sú veľmi obľúbení medzi svojimi priateľmi a vždy priťahujú pozornosť ostatných okolo nich. Rada pre „desiatky“ – vizualizujte svoje ciele a sny: ak ich chcete splniť, musíte ich prezentovať a zvážiť vo všetkých detailoch.

#11.Žiadne iné číslo nemá tak silnú duchovnú zložku ako číslo jedenásť. Od detstva si sami vyberajú cestu vnútorného rozvoja a milosrdenstva. Nad hmotnými hodnotami sa nevzrušujú, predovšetkým sa starajú o svoju dušu. Takíto ľudia sú si vedomí sily slova, takže starostlivo zvážia všetko, čo hovoria, a nikdy neposkytujú nevyužité rady a odporúčania. Mali by ste si ich názor pozorne vypočuť – môžete si byť istí, že keď vám ponúkajú nejaké riešenie, všetky možné dôsledky tohto rozhodnutia už majú dávno premyslené. Ich vnútorný vkus hraničí so senzibilitou.

#12.Od čísla jedna si ľudia narodení 12. deň v mesiaci, vzali silnú vôľu, pozitívny prístup k životu a trvalú energiu. A od dvojky: vnútornú harmóniu, rovnováhu síl, skvelý organizačný talent a spoločenskosť. Dvanásť je posvätné číslo pre celé ľudstvo a to predsa nemožno ignorovať. Pred viac ako tisíc rokmi bolo toto číslo vybrané, aby určilo denný čas, rozdelilo rok na mesiace a meralo dĺžku (stopa = 12 palcov). Nie je náhoda, že práve títo ľudia majú najčastejšie osobitné poslanie – môžu zmeniť svet k lepšiemu.

Advertisements

#13.Najkontroverznejšie číslo v numerológii, ktoré naznačuje fázu transformácie. Ľudia, ktorí sa narodili v trinásty deň v mesiaci, nemôžu nikoho nechať ľahostajným. Nositelia tohto digitálneho kódu sa usilujú o dokonalosť celý svoj život, v ich živote sa neustále vyskytujú určité zmeny, tak v osobnom živote ako aj v práci. Slovo „stabilita“ zjavne nepochádza z ich slovnej zásoby. Jednou z ich hlavných nevýhod je neznášanlivosť voči ostatným. Po veľkej hádke dajú druhú šancu len zriedkakedy aj keď si ju druhá osoba jednoznačne zaslúži. Okrem toho sú dosť leniví, čo im často bráni v dosiahnutí ich cieľov.

#14.Toto číslo patrí ľuďom, ktorí veria v absolútnu slobodu bez akýchkoľvek obmedzení. Nesnažte sa ich v ničom obmedzovať, navždy zmiznú z vášho života. Bývajú celkom temperamentní – je lepšie nespadnúť do ich vášnivých rúk, mohli by ste si to zlíznuť. V záchvate zlosti sa absolútne nekontrolujú, čo neskôr ľutujú. Viac vášnivých milencov je ťažké nájsť. Bývajú veľmi zaľúbení, aj keď sú v stabilnom vzťahu, vždy majú v svojom zornom uhle poblízku aj inú osobu. Nositelia tohto digitálneho kódu často zlyhávajú v podnikaní – toto číslo je spojené so stratou materiálneho bohatstva. Mali by byť obzvlášť opatrní pri svojich financiách. Najlepšie by urobili ak by zverili svoje riadenie spoľahlivému partnerovi, ktorého aura dokáže uhasiť nepriaznivé udalosti.

#15.S 15-stkou v dátume narodenia sa narodili vynálezcovia a vizionári. Z prírody majú veľa talentu: od technickej po poetickú, z ktorých mnohé je možné úspešne uplatniť v profesii. Avšak na riešenie najzložitejších problémov im často chýba trpezlivosť a vnútorná disciplína. Akékoľvek ťažkosti a problémy si berú až príliš k srdcu. Nie sú však zvyknutí otvorene vyjadrovať svoju nespokojnosť, radšej mlčia. Sú mimoriadne citliví a ťažko vnímajú čo i najmenšiu kritiku. Majitelia tohto digitálneho kódu vyvinuli zľutovanie a súcit – bolesť inej osoby vnímajú citlivejšie ako väčšina ľudí, je pre nich ťažké vyrovnať sa s utláčaním slabých alebo bezmocných.

Advertisements

#16.Osobné číslo 16 naznačuje, že jeho majiteľ je hlboko mysliacou osobou analytického zamerania a nič nezradí jeho skutočné pocity. Je zodpovedný, vzdelaný, vnímavý, veľkorysý, svojím spôsobom záhadný a nezávislý. Oplýva veľkou intuíciou. Zodpovedný a ochotný na 200%. Vo svojej mladosti sa nebojí vyjadriť názor pri akejkoľvek príležitosti – otvorene a dôstojne, ale bohužiaľ, potom ho často volajú: všade bol, všetko videl… S pribúdajúcim vekom sa títo ľudia viac zahĺbia do seba a stávajú sa zdržanlivejšími, uzavretejšími, nekomunikujúcimi a opatrnými. Nenávidia povrchnosť: ak sa „16“ rozhodol nadviazať vzťah, znamená to, že jeho pocity sú silné a myslí to vážne. Je to veľmi zmyselný a lojálny partner.

#17.Akí sú len vytrvalí! Je jednoducho úžasné, ako tak silné fyzické osoby koexistujú so zraniteľnou dušou. Chcete získať ich srdce? Buďte k nim úprimní, ukážte im svoju lásku a náklonnosť – „17“ netolerujú klamstvo a pokrytectvo. Od detstva ich citlivá povaha neznesie kritiku. Je pre nich veľmi ťažké vyrovnať sa s odmietnutím. Slovo „nie“, ktoré im je adresované, ich okamžite rozčúli a dokonca v nich niekedy prebudí agresiu. Ak v niečo veria, bude jednoducho nemožné presvedčiť ich o opaku. Milujú zvýšenú pozornosť na svoju osobu. Pre tvorivých ľudí sú múzou a inšpiráciou.

#18.Numerický znak bojovníkov za spravodlivosť. Títo ľudia sú pripravení hájiť nielen svoje vlastné záujmy, ale aj práva svojich priateľov a kolegov. Sú však dosť konzervatívni – v každom prípade sa spoliehajú výlučne na osobné skúsenosti a vedomosti, zriedkakedy počúvajú názory ostatných. Ľudia s číslom „18“ sú rodení aristokrati. Budú veľmi trpieť a dokonca môžu byť depresívni, ak si z nejakého dôvodu poškodia svoju povesť a urobia všetko pre to, aby ju znova obnovili. Títo ľudia sa veľmi zaujímajú o svoj vlastný vzhľad a o to, či sú atraktívni pre ostatných. Zriedkavo sa ocitnú v zábavných situáciách, pretože sú zvyknutí konať mimoriadne opatrne. V milostných vzťahoch je vzájomná úcta prvoradá. Títo ľudia majú často hlboké emocionálne spojenie so svojimi matkami, ktorých morálna podpora a schválenie sú pre nich mimoriadne dôležité.

Advertisements

#19.,,Čo zaseješ, to budeš aj žať.“ Výrok, ktorý dokonale symbolizuje cestu ľudí narodených 19. deň v mesiaci. Ich životný scenár pripomína kráľovstvo zrkadiel. Mali by byť veľmi pozorní, čo hovoria a robia. Každý dokonalý čin (ušľachtilý alebo hnusný) u nich nikdy neprejde bez stopy – osud neustále odráža všetko a stonásobne sa vracia. Často platia za chyby minulosti. Energickí, pragmatickí a odhodlaní ľudia. Uprednostňujú stabilitu: v rodine a v povolaní a veľmi zriedka sa odtrhnú od svojich domovov. Materialisti do špiku kostí – pre nich má význam iba to, čoho sa možno dotknúť. Úspech hodnotia v akomkoľvek podnikaní výlučne v peňažnom vyjadrení.

#20.Kategoricky odmietajú osamelosť – čím viac ľudí v ich prostredí, tým lepšie. Sú to vynikajúci rečníci a verní priatelia, ktorí dobre pracujú v tíme a radi sa aktívne zúčastňujú na verejných podujatiach. Milujú hlučné hostiny, koncerty … Dokážeme ich charakterizovať slovami: pohostinní, prívetiví, podnikaví. Sú to romantické duše. Milujú hudbu a tanec, majú veľký tvorivý potenciál. O takýchto ľuďoch hovoria „korisť osudu“ – mnohé z ich túžob sa splnia vďaka mágii. Je to úžasné, no zároveň sa často sťažujú na svoj život, nie sú spokojní ani so svojimi úspechmi. Sú ľahko ovplyvniteľní.

#21.Tí, ktorý oslavujú narodeniny 21.,sú milujúci ľudia, ktorí sa ťažko hľadajú. Každý deň ďakujú za ďalší deň svojej existencie. Často pochádzajú z bohatej rodiny. Fakt, že slnovrat dvakrát do roka pripadá na 21. deň v roku, symbolizuje ich prozaický charakter. Zameriavajú sa na peniaze, ktoré jednoznačne milujú. Vyrastú z nich veľkí ekonómovia, bankári, finančníci. Mali by byť poverení úplným riadením rodinného rozpočtu. Pripisujú veľký význam ich vlastnému postaveniu v spoločnosti a postaveniu ich partnera. Tieto osoby sú cynické a ironické. Ťažko dokážu oddeliť pocity od zvieracej príťažlivosti, preto ak podvádzajú svojich blízkych, robia to výlučne na príkaz inštinktov, nadmerného vzrušenia a jednoducho na zmiernenie napätia.

Advertisements

#22.Dvadsaťdva je znakom osvietenia. Tí, ktorí sa narodili pod týmto číslom, radi učia ostatných a robia to vynikajúcim spôsobom. Vytvárajú pre druhých učebné a prednáškové práce. „22-ári“ sú skutoční učenci, ktorých široké horizonty im môžeme iba závidieť. Prírodou im bola zverená úloha objavovať a vysvetľovať ostatným najzložitejšie procesy prebiehajúce na zemi aj mimo nej. Odtiaľ pramení ich túžba po priestore. Nemajú strach prevziať zodpovednosť – za hovorené slová aj za spáchané činy. Títo ľudia musia byť chválení pretože z pochválení neskutočne kvitnú. Osoba, ktorej je toto číslo určené, je víťazom. V živote však nedosiahne úspech náhodou, ale tvrdou prácou. Medzi tými, ktorí sa narodili 22., je mnoho filantropov a dobrodincov.

#23.V tajomnom čísle 23 je zašifrovaná vášeň pre dobrodružstvo a neustály pohyb vpred. Ľudia narodení pod týmto číslom sú odvážni, pohotoví, rozhodní, impulzívni, spoločenskí a nestály. Majú veľký potenciál v podnikaní, v práci vo finančnom sektore a inováciách. Ich talent je však mnohostranný a vďaka vysokej inteligencii, kreativite a progresívnym nápadom sa môžu objavovať takmer v každej profesii. Sú plní optimizmu, entuziazmu a zvedavosti. Najdôležitejšou vecou pre nich je sloboda, nechcú sa nikomu spovedať. Sú ako magnet, ktorý priťahuje zložité situácie a problémy. Preto ich život nemožno nazvať jednoduchým.

#24.Je to symbol bezpečnosti a lojality. Pozornejší a opatrnejší zástupca v kalendárnom mesiaci ani nie je. Predtým, ako sa rozhodnú urobiť hoc aj minimálny krok či skutok, dôkladne zvážia všetky klady a zápory, vyhodnotia možné riziká a až potom sa rozhodnú. Bezhlavo sa pustiť do niečoho zložitého – to nie je ich štýl. Osobitné miesto v ich živote má jedlo. Čo sa prejavuje v rôznych aspektoch: môžu si otvoriť vlastnú reštauráciu alebo sa preslávia ako skvelí kulinársky špecialisti. O ich príkladnej disciplíne je možné hovoriť legendy.

Advertisements

#25.Život týchto ľudí je riadený intuíciou, hraničiacou s nadprirodzenými schopnosťami a proroctvami. Obsahujú nejakú mystiku. Sú to neuveriteľne citliví ľudia, ktorých názor nemožno ignorovať. Ak sa takáto osoba v poslednom okamihu rozhodne zmeniť názor, pretože „cítila niečo zlé“ – nemali by ste to brať na ľahkú váhu, je lepšie počúvať bez vysvetlenia. Svojou intuíciou sa nenecháva obmedzovať. Keď zrátame dva a päť dá nám to číslo sedem, a to je symbol inteligencie. Robiť bezohľadné skutky nie je v ich pravidlách.

#26.Keď zrátame číslo dva a šesť dá nám to osem, z ktorých dve uzavreté sféry tvoria znamenie nekonečna. Je to symbol nerozlučného vzťahu. Toto sú najvernejší priatelia a manželia. Ľudia, ktorí oslavujú narodeniny práve v 26. deň, na seba preberajú úlohu patrónov. Majú k tomu všetky potrebné vlohy: pevnú vôľu, silnú energiu, talent vodcu, citlivosť. Medzi ich negatívne aspekty patrí: márnosť, túžba po neobmedzenej moci a túžba „rozdrtiť“ ostatných pre seba. Títo ľudia zbožňujú poriadok, v tom tkvie ich čistota a krása.

#27.V numerológii je tomuto číslu priradená liečebná sila. Jej predstavitelia nachádzajú svoje povolanie v oblasti medicíny a zdravia. Sú to vynikajúci liečitelia, často – priaznivci alternatívnej terapie. Majitelia „27-čky“ sú intuitívni, emocionálni, schopní hlbokého citu, nemusia sa učiť súcitu či starostlivosti o druhých, cítia každou bunkou duše. Nikdy si nezúfajú, učia sa zo životných skúseností a po zlyhaní ľahko začínajú odznova. Častokrát sú netrpezliví, a sebavedomí.

Advertisements

#28.Je to číslo, ktoré symbolizuje zákon. Ľudia, ktorých narodeniny pripadajú na 28. deň, majú vysokú mieru zodpovednosti. Vždy vyzývajú každého, aby dodržiaval predpísané pravidlá. Je im súdené byť úžasným sudcom alebo pracovať v oblasti jurisdikcie. Druhý extrém – oni sami si vinu nikdy nepriznajú a sú náchylní k neustálemu obviňovaniu ostatných. Takýto vladársky charakter zmierňuje „dvojka“, ktorá im dáva tvorivú fantáziu a bohatú predstavivosť.

#29.Číslo s veľkým emocionálnym potenciálom. Často idú do extrémov (dnes – milujem, zajtra – nenávidím). Ide o to, že čísla v ich zložení sú na opačných koncoch. Prvé z nich predstavuje mierotvorcov a diplomatov, druhé – charizmatických dobrodruhov. V živote majú šťastie – peniaze k nim prichádzajú celkom ľahko: zarábajú slušné peniaze, vyhrávajú v lotérii. Musia však vážne pracovať na svojom osobnom živote, častokrát sa zamilujú do „zlých ľudí“ a následne trpia neistotou vedľa svojho partnera.

#30.„Tridsať“ je znakom podnikania, nezávislých a silne odhodlaných ľudí. Majú fantastickú pamäť, dokážu sa dokonale sústrediť a „odpojiť“ sa od prostredia. Možnosti ich inteligencie sú obrovské. Pochopenie a rýchlosť mysle im pomáhajú vyrovnať sa s najťažšími situáciami. Ich život je plný udalostí, s nimi sa nebudete nikdy nudiť. Ak chcete objektívne posúdiť, čo sa deje – požiadajte o radu osobu, ktorá má v dátume narodenia číslo tridsať. Neváhajú povedať celú pravdu osobne a pomôcť s praktickými radami.

#31.Znak cieľavedomých a nezávislých ľudí. Nenechajú si ujsť jedinú príležitosť, ktorú im život ponúka. Vo všetkom, čo robia, sa sleduje osobitný rukopis a kreatívny prístup. Akékoľvek podnikanie, ktoré rozbehnú, bude privedené k dokonalosti. Táto vlastnosť im pomáha získať vysoké postavenie v spoločnosti. Sú to vynikajúci organizátori najodvážnejších projektov. Neradi sa pozerajú na rozbité cesty, preto vždy hľadajú nové spôsoby a smery. Cenia si stabilitu a vernosť. Nesnažte sa ich oklamať – navždy stratíte ich dôveru.