Tibetský test. Len 3 otázky


Tento test vám prinesie ten najlepší výsledok. Stačí odpovedať na 3 otázky.

Buďte k sebe poctivý a nepozrite sa na odpovede na konci testu. Potom by nemalo vôbec zmysel ho robiť.

Budete potrebovať:

 • Pero.
 • Papier.

Aké informácie získate po dokončení testu?

Pomerne cenné informácie o sebe a o svojom živote.

Čo je dôležité pri absolvovaní testu

 • Dodržiavajte poradie pri odpovediach na otázky.
 • Nerozmýšľajte dlho, mohlo by to ovplyvniť správnosť výsledku.
Advertisements

Otázky a varianty odpovedí

1. Predstavte si 5 nižšie uvedených zvierat. Zoraďte ich v akomkoľvek poradí, dôležité je, aby sa vám to páčilo:

ovca, tiger, prasiatko, krava, kôň.

2. Zapíšte si jedno slovo, ktoré sa vám spája s nižšie uvedenými slovami:

 • Pes – …
 • Mačka -…
 • Potkan – …
 • Káva –…
 • More – …

3. Pomyslite si na 5 ľudí, ktorých pre vás niečo znamenajú. Vyberte pre každého jednu farbu:

Jeden variant – jedna dôležitá osoba

 • Oranžová –…
 • Žltá – …
 • Červená -…
 • Biela – …
 • Zelená – …

Koniec testu. Zvládli ste to.

Advertisements

Pozrime sa na výsledok

1. Prvá odpoveď definuje váš hlavný životný postoj:

V prípade výberu tigra – volíte pocit vlastnej sebaúcty.

V prípade kravy – kariéru.

V prípade ovce – lásku.

V prípade koňa – rodinu.

V prípade prasiatka – peniaze.

2. Druhá odpoveď vám umožňuje zistiť podvedomú víziu vášho života:

V prípade asociácie so psom – vlastná osobnosť.

V prípade potkana – nepriatelia.

V prípade kávy – váš postoj k sexu.

V prípade mora – váš život.

V prípade mačky – osobnosť vášho partnera.

Advertisements

3. Dekódovanie farebných kombinácií s vybranými 5 osobami, ktoré sú dôležité vo vašom živote:

 • Žltá – osoba, ktorú si budete navždy pamätať vo svojom živote a ktorá vás výrazne ovplyvnila.
 • Červená – osoba, ktorú milujete celým svojím srdcom a dušou.
 • Biela – vaša blízka duša.
 • Zelená – osoba, na ktorú nikdy nezabudnete.
 • Oranžová – osoba – skutočný priateľ.