V škole vyvesili oznam určený pre rodičov.


To je tá večná dilema: kde sa začínajú a končia povinnosti školy? Za čo zodpovedajú rodičia a za čo učitelia?

Istá škola v Portugalsku sa rozhodla raz a navždy túto dilemu vyriešiť a na tabuliach vyvesila oznamy, ktoré si okamžite získali obrovskú popularitu.

Keď ich text zverejnili na Facebooku, okamžite sa rozletel po celom svete.

„Vážení rodičia!

Chceli by sme vám pripomenúť, že so zázračnými slovíčkami, ako sú „dobrý deň“, „prosím“, „ďakujem“ a „prepáčte“ sa vaše deti stretávajú po prvýkrát doma.

Práve doma sa deti učia byť čestné, dôsledné a usilovné, dobre sa správať ku kamarátom, vážiť si starších a učiteľov.

Práve doma sa naučia byť dochvíľne, nehovoriť s plnými ústami a hádzať odpad do koša.

Doma sa tiež učia byť poriadne, starať sa o svoje veci a nebrať cudzie.

Pričom v škole ich my učíme jazyk, matematiku, dejepis, geografiu, fyziku, chémiu a telesnú výchovu. Rodičovskú výchovu len podporujeme, nenahrádzame“.