Podobenstvo o šťastí. Prečítate ho za 30 sekúnd a zapamätáte si ho na celý život


Išlo raz Šťastie po lese a zrazu spadlo do jamy, sedí v nej a horko plače.

Išiel okolo človek, Šťastie začulo kroky a kričí z jamy:

— Človeče! Dobrý človeče! Vytiahni ma odtiaľto!

— A čo mi za to dáš? – pýta sa človek

— A čo by si chcel? – spýtalo sa ho Šťastie.

— Chcem krásny veľký dom s výhľadom na more, čo stojí za milión dolárov…

Šťastie dalo človeku dom, ten sa potešil a hneď sa v ňom zabýval a úplne zabudol na to, že by mal Šťastiu pomôcť. Sedí teda Šťastie v jame a plače ešte hlasnejšie. Išiel okolo druhý človek, Šťastie začulo kroky a kričí naň:

— Milý človeče! Vytiahni ma odtiaľto!

Advertisements

— A čo mi za to dáš? – pýta sa ten.

— Čo by si chcel?

— Chcem veľa pekných a drahých áut, rôznych značiek.

Šťastie dalo človeku všetko, o čo žiadal. A ten sa tak potešil, že hneď bežal domov zajazdiť si na svojich nových autách…

Šťastie celkom strácalo nádej, keď zrazu začulo, že ide tretí človek. Šťastie ho oslovilo:

— Dobrý človeče! Vytiahni ma odtiaľto, prosím… Človek vytiahol Šťastie z jamy a išiel ďalej svojou cestou. Šťastie celé bez seba od radosti bežalo za ním a spýtalo sa:

— Kamarát, čo chceš za to, že si mi pomohol?

— Ja nič nepotrebujem, – usmial sa zvláštny človek. A odvtedy Šťastie behá za tým človekom a nikdy ho neopúšťa…