Nedarí sa vám v živote? Znamená to, že narúšate tieto hlavné vesmírne zákony


Existuje 7 principiálnych zákonov, ktorými sa riadi život vo vesmíre. Ich neznalosť nezbavuje zodpovednosti. Ich poznanie pomáha nerobiť chyby, dosiahnuť harmóniu a žiť šťastne.

1. Zákon prázdnoty

Ak potrebujete nové topánky, vyhoďte staré. Ak potrebujete nové oblečenie, upracte si skriňu. Dobrovoľne sa musíte rozlúčiť so svojimi stereotypmi. Nové prichádza len vtedy, keď sa zbavíte starého.

2. Zákon obehu

Buďte pripravení dať preč to, čo vlastníte, aby ste dostali to, po čom túžite.

3. Zákon predstavivosti

Najprv musíte uvidieť rozkvet vo svojich predstavách. Opíšte predstavu svojho ideálneho dňa, ale nikomu ho neukazujte s výnimkou človeka, ktorému dôverujete. Majte tento opis niekde poruke a vo voľnej chvíli si ho čítajte.

4. Zákon tvorivosti

Človek môže dosiahnuť rozkvet prostredníctvom energie svojho myslenia, intuície a predstavivosti.

5. Zákon odmeny a získavania

Ak niečo odovzdáte, desaťnásobne sa vám to vráti. Keď dostávate hodnotné veci, je veľmi dôležité, aby ste sa o ne podelili so svojím okolím. Ak ste dostali do vienka nejaký dar, ale vy ho nevyužívate, urážate tým vašu božskú podstatu. Aby ste mali v patričnej úcte vaše schopnosti, musíte sa z darov tešiť a zdieľať ich s ostatnými ľuďmi. Ak tak konáte, vnášate do svojho života ešte viac dobra.

6. Desiatkový zákon

Vesmír si vždy vezme svoj desiatok. Je to jednoducho zákon vďaky za prameň podpory – 10 % zo všetkého, čo máte. Nikdy neviete, ako sa k vám váš desiatok vráti. Peniaze sú bežná forma. No môže k vám prísť aj v podobe zmierenia s niekým, v podobe nových priateľských vzťahov, vyzdravenia a tak ďalej.

7. Zákon odpúšťania

Ak nedokážete ľuďom odpúšťať, nedokážete prijímať svoje bohatstvo. Ak vaša duša prekypuje nenávisťou, láska nemôže v nej nájsť svoje miesto. Musíte sa zbaviť negatívnych pocitov, ktoré vás zožierajú a nedajú vám pokoj. Buďte vďační!